ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου

Καλούνται τα αιρετά και τα εκ του Νόμου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου μας σε συνεδρίαση, την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012 και ώρα 20:30, στα γραφεία μας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Έγκριση συμφωνίας συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα». Συγκρότηση επιτροπής.

2.- Συμμετοχή σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) για υποβολή πρότασης στη δράση «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες». Αποδοχή των όρων της σχετικής πρόσκλησης. Υποβολή αίτησης – φακέλου επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας της Α.Σ. Ορισμός εκπροσώπων στο Δ.Σ. της Α.Σ.

3.- Έγκριση συμμετοχής στην πρωτοβουλία «Η επιχειρηματικότητα για την επιχειρηματικότητα».

4.- Έγκριση συμμετοχής στην Αναπτυξιακή εταιρεία «Φορέας Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης».

5.- Δημιουργία Γραφείων Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με Καλλικρατικούς Δήμους.

6.- Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης για την ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα.

7- Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπών προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

8.- Συνδρομή μας έτους 2012 στο Αραβοελληνικό Επιμελητήριο.

9.- Συνδρομή μας έτους 2012 στον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ).

10.- Ανακοινώσεις.