ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρόσκληση συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, για ακόμη μία σχολική χρονιά, σχεδιάζει, υλοποιεί και προσφέρει Εκπαιδευτικά Προγράμματα στην εκπαιδευτική κοινότητα και καλεί όσους/όσες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σ’ αυτά.

Σημειώνουμε ότι και για το σχολικό έτος 2022-23 η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε όλα τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και τις Δράσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ των Εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών που τα παρακολουθούν.

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις που ακολουθούν, αποκλειστικά ΜΕΧΡΙ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Στο πλαίσιο αυτό, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων προσφέρει δύο (2) κατηγορίες Προγραμμάτων, ετήσιας διάρκειας και ταχύρρυθμης υλοποίησης.

Στα ετήσια προγράμματα προβλέπονται μηνιαίες συναντήσεις ενώ τα ταχύρρυθμα έχουν σύντομους κύκλους ανάπτυξης.

Τα Προγράμματα και οι Εκπαιδευτικές Δράσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων έχουν σχεδιαστεί για να υλοποιηθούν με την χρήση μεικτής μεθόδου διδασκαλίας δια ζώσης και εξ αποστάσεως (σύγχρονα και ασύγχρονα).

Δείτε τις αναλυτικές περιγραφές για όλα τα Προγράμματα και τις Δράσεις και ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στη διεύθυνση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ CFF 2022-2023

Όλα τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και οι δράσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων υλοποιούνται με την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ έχουν και την έγκριση υλοποίησης στη Σχολική Κοινότητα από το Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν σχετικής θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. [ Απόφαση 766/ΓΔ4 από 22-06-2022]

Ο Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Ματθαίος Φραντζεσκάκης