ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της δακοκτονίας από την Π.Ε. Ρεθύμνης

Δακοκτονία

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου (εργατοτεχνικού προσωπικού ΥΕ) για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την 24η-06-2016.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr και στους πίνακες ανακοινώσεων στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου) και στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Δημητρακάκη 17).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 28313 40732 & 28313 40725.