ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Προσλήψεις στο Δήμο Ρεθύμνου και τις δημοτικές επιχειρήσεις του

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα των προσληφθέντων στο Πρόγραμμα Σύμπραξης Φορέων Ρεθύμνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση.
Στο Δήμο Ρεθύμνης και τις Δημοτικές επιχειρήσεις του, θα προσληφθούν συνολικά 132 άτομα (ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από το τον αρχικά προβλεπόμενο διότι κάποιες θέσεις δεν καλύφθησαν τελικά λόγω έλλειψης υποψηφίων που να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα).

Συγκεκριμένα στο Δήμο Ρεθύμνης θα προσληφθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 100 άτομα, στη ΔΕΥΑΡ 8 άτομα, στην ΚΕΔΗΡ 14 άτομα και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 10 άτομα.

Την ερχόμενη εβδομάδα η «Σύμπραξη Φορέων Ρεθύμνης», που είναι και ο φορέας υλοποίησης του έργου, θα διοργανώσει ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλους τους Δήμους του Νομού που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, στο πλαίσιο των οποίων θα προσκληθούν όλοι οι προσληφθέντες προκειμένου να τους ανακοινωθεί η υπηρεσία στην οποία θ απασχοληθούν, το έργο που θα αναλάβουν να υπηρετήσουν, λεπτομέρειες για το αντικείμενο της δουλειάς που θα τους ανατεθεί κλπ. ώστε να συντονιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εφαρμογή του Προγράμματος και να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά του.