ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ψήφισμα του Δήμου Αγίου Βασιλείου για το θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού

Στη δημοσιότητα δόθηκε το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Βασιλείου ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την διαχείριση του νερού όπως αποφασίστηκε στην τελευταία συνεδρίαση του οργάνου.

Συγκεκριμένα, έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Γιάννη Ταταράκη, το Δημοτικό Συμβούλιο εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα κατά πλειοψηφία καθώς η δημοτική παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγίου Βασιλείου κατέθεσε τη δική της πρόταση.

Το ψήφισμα έχει ως εξής:

«Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Βασιλείου εκφράζουν την πλήρη και σαφή αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο με το οποίο προωθείται η ιδιωτικοποίηση του νερού.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής» τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση για ελάχιστες μέρες, ενώ συζητήθηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, παρά τις επίσημες και δημόσιες αντιρρήσεις όλων των θεσμικών φορέων (ΚΕΔΕ, ΕΔΕΥΑ, ΠΟΕ-ΔΕΥΑ).

Ουσιαστικά, το Νομοσχέδιο έρχεται να καταργήσει το υφιστάμενο θεσμικό αφαιρώντας αρμοδιότητες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δίνοντας αυξημένες αρμοδιότητες στη Ρυθμιστική Αρχή Νερού και Αποβλήτων, η οποία θα επιβάλει αναδιοργάνωση του τομέα παροχής υπηρεσιών ύδατος με συγχωνεύσεις και συνενώσεις, και θα αποφασίζει για έργα και υπηρεσίες αλλά και συνολικά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Επισημαίνουμε ότι δεν υφίσταται ανάγκη δημιουργίας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής στο νερό καθώς δεν υπάρχει ανταγωνιστικό πλαίσιο. Με άλλα λόγια δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά, την οποία πρέπει να εποπτεύσει, να ελέγξει και να ρυθμίσει για να τηρηθούν οι κανόνες ανταγωνισμού.

Επιπρόσθετα, η διαχείριση του νερού από τους Δήμους και τις ΔΕΥΑ γίνεται με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον (ως κοινωφελείς και ανταποδοτικές επιχειρήσεις) και κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης δεν διασφαλίζει με απόλυτο τρόπο ότι το νερό παραμένει δημόσιο αγαθό.

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου έχοντας εκτελέσει δεκάδες έργα ύδρευσης, άρδευσης αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών, παρέχει στους δημότες επαρκές και ασφαλές πόσιμο νερό με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά κριτήρια κατά την τιμολογιακή πολιτική του, εναντιώνεται σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του κοινωνικού αγαθού που είναι το νερό και προασπίζει τον δημόσιο χαρακτήρα του.

Με βάση τα παραπάνω ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου ώστε να δοθεί η δυνατότητα ουσιαστικής διαβούλευσής του με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να διαμορφωθεί ένα θεσμικό πλαίσιο που να απαντά και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες των παρόχων υπηρεσιών ύδατος και του τομέα υδάτων».