ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο: Διαδικτυακή ημερίδα με κεντρικό θέμα την βελτίωση των πολιτικών διαχείρισης των απορριμμάτων

Ο Δήμος Ρεθύμνης, επικεφαλής του έργου PLASTECO, του διαπεριφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG EUROPE, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, διοργανώνει Ημερίδα Ενημέρωσης με αφορμή την ολοκλήρωση της 1ης φάσης του συγκεκριμένου έργου.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και οι εργασίες της θα ξεκινήσουν στις 10:00 το πρωί.

Η Ημερίδα είναι  ανοιχτή στο κοινό και ως εκ τούτου μπορεί να την παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος/η, αρκεί να συνδεθεί στο: https://us06web.zoom.us/j/86470840167.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο PLASTECO / INTERREG EUROPE επικεντρώνεται στις  πολιτικές διαχείρισης απορριμμάτων και τις πρακτικές μεθόδους καθαρισμού παράκτιων περιοχών από τη ρύπανση πλαστικών».

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, θα γίνει παρουσίαση των βασικών αποτελεσμάτων του έργου καθώς και το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση των πολιτικών διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως αυτό διαμορφώθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου.

Επιπλέον, θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις από εξειδικευμένα στελέχη υπηρεσιών και επιχειρήσεων,  σε εθνικό επίπεδο, σχετικά με τις δράσεις του Πράσινου Ταμείου σε σχέση με το περιβάλλον, ο ρόλος των Δήμων στη διαλογή στην πηγή και στην ανακύκλωση από τον ΕΟΑΝ, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου ο σχεδιασμός και οι δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης αναφορικά με τη διαχείριση των πλαστικών καθώς και πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές που υλοποίησαν επιχειρήσεις, στην κατεύθυνση αυτή.