ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο: Ανοιχτή διαδικτυακή συνάντηση για την κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PLASTECO, του διαπεριφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG EUROPE, του οποίου κεντρικός στόχος αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος – μέσω της ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης των πλαστικών -προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ανοιχτή στο κοινό συνάντηση.

Θέμα είναι η «Σταδιακή κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης από τις περιφερειακές αλυσίδες αξίας, μέσω της επίτευξης συναίνεσης με παραγωγούς και καταναλωτές», και πρόκειται να γίνει διαδικτυακά, την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00.

Κεντρικός στόχος της συνάντησης, είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για: την κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης, τις προοπτικές της κυκλικής οικονομίας, τη σημασία της ανακύκλωσης, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το ζήτημα από την πλευρά των Δήμων, των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης, καθώς και για σχετικές καλές πρακτικές που υπάρχουν. Στόχος, αποτελεί επίσης, η αύξηση της ευαισθητοποίησης γύρω από το θέμα των πλαστικών μίας χρήσης και της ανακύκλωσης. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου ως τώρα καθώς και για τις μελλοντικές ενέργειές του. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνάντηση επισυνάπτεται η ατζέντα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω σύνδεσμος για την παρακολούθηση και ενεργό συμμετοχή στην ανοιχτή αυτή συνάντηση.

https://us06web.zoom.us/j/82783053452

Από το Δήμο

* Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης