ΕΞΟΔΟΣ

Ρέθυμνο: Δημοπρατείται άμεσα το έργο του αλιευτικού καταφυγίου Σκαλέτας προϋπολογισμού 4.395.000€

Tractus Properties

Τη δημοπράτηση του έργου «Αλιευτικό Καταφύγιο Σκαλέτας», προϋπολογισμού 4.395.000,00 € ενέκρινε στη χτεσινή συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης.

Το εν λόγω έργο, που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργωντης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ύστερα από σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Ρεθύμνης και το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης, 

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου της Σκαλέτας και περιλαμβάνει τα απαραίτητα εξωτερικά και εσωτερικά λιμενικά έργα για την λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου, την ανάπλαση και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου μέχρι την οριοθετημένη γραμμή της παραλίας, τα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης για τα παραβάλλοντα σκάφη καθώς και του γενικού φωτισμού και ύδρευσης του αλιευτικού καταφυγίου. 

Ο χαρακτήρας του λιμένα θα είναι κυρίως αλιευτικός. Αποτελεί μικρής κλίμακας λιμενική εγκατάσταση, η οποία εξυπηρετεί πρωτίστως επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη. Στον χερσαίο χώρο του παραλαμβάνονται και διακινούνται αλιεύματα, τα οποία προέρχονται από τις παράκτιες και υπερπόντιες δραστηριότητες. Έτσι λοιπόν, ο λιμενίσκος χαρακτηρίζεται ως αλιευτικό καταφύγιο.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την δημιουργία ενός αλιευτικού καταφυγίου με την κατασκευή προσήνεμου μώλου μήκους 118,50μ. και υπήνεμου μώλου μήκους 170,85μ. καθώς και παραλιακών κρηπιδωμάτων μήκους 155μ. Επίσης, διαμορφώνεται λιμενολεκάνη επιφάνειας 6 στρεμμάτων.  Το αλιευτικό καταφύγιο θα εξοπλιστεί με δέστρες και κρίκους πρόσδεσης καθώς επίσης θα επεκταθεί το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης. 

Για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών θα κατασκευαστεί δίκτυο πυρόσβεσης, ηλεκτροδότησης και θα τοποθετηθούν φανοί ναυσιπλοΐας. Η υφιστάμενη οδός πρόσβασης θα επεκταθεί και στο χερσαίο χώρο του καταφυγίου θα τοποθετηθεί οικίσκος πληροφόρησης του κοινού. Το καταφύγιο θα εξοπλιστεί με αντιρρυπαντικό εξοπλισμό και γερανό ανέλκυσης σκαφών.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Μαρία Λιονή, δήλωσε σχετικά:

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που οι κοινές προσπάθειες ετών, Περιφερειακής Ενότητας, Δήμου Ρεθύμνης καικυρίως του Λιμενικού Ταμείου, είχαν αίσια κατάληξη. Η οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου του αλιευτικού καταφυγίου τηςΣκαλέτας. Με την κατασκευή των προτεινόμενων έργων θα επιλυθεί το πρόβλημα του ελλιμενισμού των αλιευτικών σκαφών της περιοχής, που για πολλά χρόνια ταλαιπωρούσε και προκαλούσε δυσχέρεια σε μεγάλο αριθμό κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που ασχολείται επαγγελματικά και ερασιτεχνικά με την αλιεία».