Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης ενημερώνει τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) ότι για την εφαρμογή του προγράμματος το 2018 ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Η επιδότηση ολοκληρώνεται ύστερα από 12 συνεχόμενες πληρωμές. Δηλαδή ωφελούμενος του Κ.Ε.Α χωρίς μεταβολή στην οικονομική του κατάσταση θα πληρωθεί για ένα χρόνο. Όσοι ωφελούμενοι είχαν υποβάλει αίτηση στις αρχές του 2017 και δεν έχει αλλάξει τίποτα στα οικονομικά στοιχεία της εγκεκριμένης αίτησής τους θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα για 12 μήνες.
 • Για παράδειγμα, ωφελούμενος που έκανε την αίτηση τον Φεβρουάριο του 2017 και ξεκίνησε να επιδοτείται τον Μάρτιο του 2017, εφόσον δεν έχει αλλάξει τίποτα στα οικονομικά του στοιχεία, θα πληρωθεί μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2018.
 • Έχει δικαίωμα να επανυποβάλλει αίτηση τον Φεβρουάριο του 2018 για να εξακολουθήσει να λαμβάνει το Κ.Ε.Α. εφόσον πληρεί τα κριτήρια του προγράμματος.

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται για υποβολή της αίτησης στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης είναι:

 1. Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ, όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού (μπορείτε να το αναζητήσετε διαδικτυακά ή στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης).
 2. Ε1 (όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού).
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα (όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού).
 4. Άδεια Παραμονής για αλλοδαπούς (φωτοτυπία διαβατηρίου/ ταυτότητας).
 5. Κάρτα Ανεργίας (για όσους δηλώνουν άνεργοι).
 6. Έσοδα τελευταίου 6μήνου (μισθοί, επιδόματα, εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα, εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εργόσημα, συντάξεις κτλ).
 7. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης (στο όνομα του αιτούντα που κάνει την αίτηση).
 8. Σε περίπτωση ενοικίου: φωτοτυπία ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.
 9. Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης: φωτοτυπία ηλεκτρονικού μισθωτηρίου παραχώρησης ή ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του παραχωρητή και του παραχωρησιούχου και λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ/ ΔΕΥΑΡ) στο όνομα του παραχωρησιούχου.

Για τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης.

 • Όλοι οι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α. σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στα στοιχεία (προσωπικά, οικογενειακά, οικονομικά) που είχαν δηλωθεί κατά την έγκριση της αίτησης οφείλουν να ενημερώνουν το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του επόμενου μήνα από την ημερομηνία αλλαγής.
 • Για παράδειγμα, ωφελούμενος που εισέπραξε το επίδομα Α21 τον μήνα Δεκέμβριο οφείλει να ενημερώσει με την προσκόμιση του αντίστοιχου δικαιολογητικού έως τις 15 Ιανουαρίου προκειμένου να γίνει και η αντίστοιχη τροποποίηση.
 • Σε περίπτωση μη ενημέρωσης η καταβολή του επιδόματος επανεξετάζεται.
 • Η επιδότηση αναστέλλεται όταν τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού δεν φοιτούν ή διακόπτουν την φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (απολυτήριο Γυμνασίου).
 • Η επιδότηση αναστέλλεται όταν τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, έως 45 ετών, δεν έχουν ολοκληρώσει την φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (απολυτήριο Γυμνασίου) και δεν εγγράφονται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του Δήμου.
 • Όλοι οι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α. επισκέπτονται μια φορά τον μήνα το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης. Εκεί έχουν την δυνατότητα ανάλογα με τις ανάγκες τους να υποστηριχθούν από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό και να διασυνδεθούν με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας του Κέντρου Κοινότητας είναι:

2831 3 41261_ Κυριακή Πλοτνικώφ / Κοινωνική λειτουργός
2831 3 41260_ Ολυμπία Βουρβαχάκη / Κοινωνική λειτουργός
2831 3 41256_ Ελένη Λιάκου / Ψυχολόγος