ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο: Που θα απαγορεύεται η κολύμβηση λόγω των αγώνων του TRIMORE M.T. Rethymno/ISOMAN 2021

Δείτε σε ποια περιοχή της παραλίας του Ρεθύμνου θα απαγορεύεται το Σαββατοκύριακο λόγω των αγώνων του TRIMORE M.T. Rethymno/ISOMAN 2021 η λήψη θαλάσσιου λουτρού, αλλά και η διέλευση ταχυπλόων, αλιευτικών και οποιοδήποτε άλλου τύπου σκαφών προς αποφυγή ατυχημάτων.

Η σχετική απόφαση του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου:

«Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 295 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Ρεθύμνου (ΦΕΚ 320 Α’/1978).
  2. Το αριθ. πρωτ. 275457/17-09-2021 έγγραφο Περιφέρεια Κρήτης/Τμήμα Πολιτισμού & Αθλητισμού, που αφορά Αθλητικό αγώνα Τριάθλου (Κολύμβηση, τρέξιμο και ποδηλασία) ενηλίκων και παίδων με την ονομασία TRIMORE M.T. Rethymno/ISOMAN 2021.
  3. Την αριθ. πρωτ. 68401 ΑΠΑ 2021/17-09-2021 Απόφαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου.
  4. Την ανάγκη λήψης των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια των αθλητών και λουόμενων και την αποφυγή ατυχημάτων κατά την διάρκεια των αγώνων TRIMORE M.T. Rethymno/ISOMAN 2021.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού:

Ι. Την 25 Σεπτεμβρίου 2021 στην παραλία Ρεθύμνου και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα κάτωθι στίγματα και για το χρονικό διάστημα από ώρα 09:30 έως ώρα 13:30:
(α) Γεωγραφικό Πλάτος : 35 0 22’ 16.56’’B και Γεωγραφικό Μήκος 24 0 28’ 58.42’’Α
(β) Γεωγραφικό Πλάτος : 35 0 22’ 19.82’’B και Γεωγραφικό Μήκος 24 0 29’ 1.79’’Α
(γ) Γεωγραφικό Πλάτος : 35 0 22’ 19.33’’B και Γεωγραφικό Μήκος 24 0 29’ 37.44’’Α
(δ) Γεωγραφικό Πλάτος : 35 0 22’ 12.03’’B και Γεωγραφικό Μήκος 24 0 29’ 37.61’’Α
(ε) Γεωγραφικό Πλάτος : 35 0 22’ 12.68’’B και Γεωγραφικό Μήκος 24 0 29’ 2.91’’Α
(στ) Γεωγραφικό Πλάτος : 35 0 22’ 5.56’’B και Γεωγραφικό Μήκος 24 0 29’ 2.55’’Α
(ζ) Γεωγραφικό Πλάτος : 35 0 22’ 6.68’’B και Γεωγραφικό Μήκος 24 0 29’ 0.04’’Α

ΙΙ. Την 26 Σεπτεμβρίου 2021 στην παραλία Ρεθύμνου και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα κάτωθι στίγματα και για το χρονικό διάστημα από ώρα 09:00 έως ώρα 12:00:
(α) Γεωγραφικό Πλάτος : 35 0 22’ 16.56’’B και Γεωγραφικό Μήκος 24 0 28’ 58.42’’Α
(β) Γεωγραφικό Πλάτος : 35 0 22’ 19.82’’B και Γεωγραφικό Μήκος 24 0 29’ 1.79’’Α
(γ) Γεωγραφικό Πλάτος : 35 0 22’ 19.33’’B και Γεωγραφικό Μήκος 24 0 29’ 37.44’’Α
(δ) Γεωγραφικό Πλάτος : 35 0 22’ 12.03’’B και Γεωγραφικό Μήκος 24 0 29’ 37.61’’Α
(ε) Γεωγραφικό Πλάτος : 35 0 22’ 12.68’’B και Γεωγραφικό Μήκος 24 0 29’ 2.91’’Α
(στ) Γεωγραφικό Πλάτος : 35 0 22’ 5.56’’B και Γεωγραφικό Μήκος 24 0 29’ 2.55’’Α
(ζ) Γεωγραφικό Πλάτος : 35 0 22’ 6.68’’B και Γεωγραφικό Μήκος 24 0 29’ 0.04’’Α

Επιπρόσθετα, στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή και σε απόσταση 200 τουλάχιστον μέτρα περιμετρικά των στιγμάτων απαγορεύεται η διέλευση ταχυπλόων, αλιευτικών και οποιοδήποτε άλλου τύπου σκαφών προς αποφυγή ατυχημάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής διενέργεια των αθλημάτων των Αγώνων που θα πραγματοποιηθούν εντός θαλάσσιου χώρου.

Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στα στελέχη του Λ/Χ Ρεθύμνου , ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (Α’ 261), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 Ν. 4532/2018 (ΦΕΚ Α’63).

Να καταχωρηθεί στο βιβλίο Αποφάσεων, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

Ο Λιμενάρχης Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος