Υπογράφηκε σήμερα Πέμπτη 6 Ιουνίου η σύμβαση του έργου “Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα Φεβρουαρίου 2019 (Δ.Ε. Αρκαδίου)” προϋπολογισμού 100.000 €.

Το έργο αφορά την αποκατάσταση ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου 2019 (πολύ έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που έχουν υποστεί τα έργα υποδομής στη Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου (κατάπτωση πρανών σε δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους, καταστροφή οδοστρωμάτων σε δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους, καταστροφή τοίχων αντιστήριξης δρόμων, καταστροφή  πλακοσκεπών οχετών – τεχνικών, κλπ).

Προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα των οδών και οι υποδομές, προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

 • Χωματουργικές εργασίες
 • Καθαρισμοί δημοτικών – αγροτικών δρόμων
 • Καθαρισμοί  τάφρων
 • Καθαρισμοί πλακοσκεπών οχετών – τεχνικών
 • Αποκατάσταση πρανών- τοίχοι αντιστήριξης
 • Άρση καταπτώσεων – χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης πρανούς
 • Κατασκευή τοίχων με ξηρολοθοδομή (ογκολίθους)
 • Κατασκευές σταθεροποίησης πρανών
 • Αποκατάσταση δρόμων
 • Απομάκρυνση προϊόντων καθαρισμών
 • Ανακατασκευή επιχωμάτων με θραυστό υλικό
 • Ανακατασκευή οδοστρωσίας
 • Ανακατασκευή καταστρώματος οδού από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Αποκατάσταση – ανακατασκευή πλακοσκεπών οχετών & τεχνικών

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 3 μήνες.