ΑΠΟΨΕΙΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΗΓΙΝΙΩΤΗΣ

«Ρώτημα» (ριζίτικο για την κρίση του κορωνοϊού)

Αφιερώνεται στους γιατρούς και στο προσωπικό των νοσοκομείων,
και στους καλοπροαίρετους ερευνητές εμβολίων και θεραπείας
[Σκοπός: “Απού τα όρη έρχομαι”]

Δράκοντας εξεφύσηξε κι ούλη τη γης θα κάψει!
Κλειουν οι παπάδες τσ’ εκκλησές, κλειουν τα σκολειά οι δασκάλοι…
Ποιος αντρειωμένος θα βρεθεί, χρυσό σπαθί να σάξει,να τόνε καταστέσωμε;

Ποια χέρα τον αμόλαρε τον όφη το μεγάλο, να πά’ να τήνε κόψωμε, μην αμολάρει κι άλλο!
Μέσα κλειστείτε, χρισθιανοί, κι ό,τι κι ανέ μ-πιστέτε, μη σάσε πιάσει το θεριό, κι αμοναχοί θα φταίτε!…
Άγιε Νικηφόρο μου, απού το Σηρικάρι,παίξε του μια στην κεφαλή του δράκο, να κορδάρει!…

Θεόδωρος Ι. Ρηγινιώτης