Σχετικά με τις τηλεφωνικές απάτες ενημερώθηκαν στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ρεθύμνου

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου  Ρεθύμνου» κ. Γεώργιος Μοτάκης ευχαριστεί θερμά  το Τμήμα Ασφαλείας Ρεθύμνου και τον Υποδιοικητή κ. Αναστάσιο Σκυριανόγλου  για την εξαιρετική ενημέρωση που πρόσφερε στα μέλη των ΚΑΠΗ Δήμου Ρεθύμνου σχετικά με τις τηλεφωνικές απάτες καθώς και άλλες μεθόδους εξαπάτησης αλλά και τις πολύ χρήσιμες συμβουλές του για την αυτοπροστασία, την αναγνώριση και την αποφυγή κάθε προσπάθειας για εξαπάτηση.

ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»