Σχολή χειμερινού βουνού από τον ΕΟΣ Ρεθύμνου

Ο ΕΟΣ Ρεθύμνου οργανώνει σχολή χειμερινού βουνού εγκεκριμένη από την ΕΟΟΑ για τον χειμώνα του 2019.

Βασικός στόχος της Σχολής είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες ώστε να μπορούν να κινηθούν αυτόνομα και με ασφάλεια στο ορεινό περιβάλλον και σε όλα τα πεδία όπου δεν απαιτούνται αναρριχητικές τεχνικές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

18 Ιανουαρίου : ΕΟΣ Ρεθύμνου
Συνάντηση γνωριμίας δανεισμός εξοπλισμού

19/20 Ιανουαρίου : ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ – ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΑΥΡΗΣ ΕΟΣ Χανίων

09-10 Φεβρουαρίου : ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ – ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΟΛΙΚΑΣ ΕΟΣ Χανίων

06 Φεβρουαρίου : Θεωρητικό στον σύλλογο Διατροφή στο βουνό

23-24 Φεβρουαρίου : ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ – ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΡΙΝΟΣ ΤΟΥΜΠΩΤΟΣ ΕΟΣ Ρεθύμνου

16 – 17 Μαρτίου : ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ – ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΟΛΙΚΑΣ ΕΟΣ Χανίων

30 – 31 Μαρτίου : ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ – ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΡΙΝΟΣ ΤΟΥΜΠΩΤΟΣ ΕΟΣ Ρεθύμνου

Σημείωση : Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες του χιονιού καθώς και από τον καιρό και ενδέχεται αν χρειαστεί να αλλάξουν οι τοποθεσίες.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ:

Απόστολος Σιμάτης

Βαγγέλης Σταυρουλάκης

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής :
Καθε Τρίτη στο ΕΟΣ Ρεθύμνου στο τηλ. 2831057766 και
Μαρία Βλάσση τηλ. :693693978