ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Σε ενημέρωση για το Έργο Life Grin συμμετείχαν στελέχη του Δήμου Ρεθύμνου

Σε ενημέρωση για το Έργο Life Grin «Προώθηση της Ενσωμάτωσης Πρασίνων Υποδομών στον Αστικό Ιστό για τη Βελτίωση της Διακυβέρνησης σε σχέση με την Κλιματική Αλλαγή στις πόλεις», συμμετείχαν ο αρμόδιος εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα πρασίνου κ. Παπαδόσηφος Γιώργης, η Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Γκολφινοπούλου Νικολέτα και τα στελέχη του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Ρεθύμνης Αλαμάνου Γεωργίου, Γρηγορίου Μαρία και Γαλανομάτης Μανώλης.

Το Έργο Life Grin επιχειρεί να συνεισφέρει:

  • Στη δημιουργία ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης αστικών χώρων πρασίνου
  • Στην ενσωμάτωση και προώθηση των πολιτικών της Ευρώπης σε σχέση με την προσαρμογή και την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής
  • Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω του μετριασμού της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής
  • Στην ευαισθητοποίηση των υπευθύνων για λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Δήμων
  • Στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αξία του αστικού πρασίνου
  • Στη διατήρηση της φύσης και της αστικής βιοποικιλότητας και στη βελτίωση των οικοτόπων για τα είδη πανίδας και χλωρίδας των πόλεων.

Παράλληλα με την παρουσίαση του έργου, έγινε επίδειξη της Πλατφόρμας Συνεργασίας National Green Data Base, ένα πολύτιμο εργαλείο για την καταγραφή και παρακολούθηση των αστικών χώρων πρασίνου.

Η παρουσίαση έγινε από τους ερευνητές του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» κ.κ. Τσαγκάρη Κωνσταντινιά, Καρέτσο Γεώργιο και Μάντακα Γεώργιο, τους οποίους ο Δήμος Ρεθύμνης ευχαριστεί για τη συνεισφορά τους στην αλλαγή του τρόπου διαχείρισης του αστικού πρασίνου ώστε να γίνουν οι πόλεις μας και οι ζωές μας ανθεκτικότερες στην κλιματική αλλαγή που ήδη βιώνουμε.