ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Σε νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στήριξης του τουρισμού η Περιφέρεια Κρήτης

Στην στήριξη του τουρισμού μέσω της προώθησης της καινοτομίας στην προσφορά του τουριστικού προϊόντος και στην παροχή καλύτερων μέσων πολιτικής για την ανάπτυξη νέων εξατομικευμένων τουριστικών υπηρεσιών στοχεύει το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “BRANDTOUR” Building Regional Actions for New Developmentsin Tourism – (Οικοδομώντας Περιφερειακές Δράσεις για νέα ανάπτυξη του Τουρισμού) στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης ως εταίρος, μαζί με την Περιφέρεια της Τοσκάνης, το Υπουργείο Οικονομικών της Λετονίας, το Οικονομικό Συμβούλιο της Α. Φλάνδρας (Βέλγιο) και το Συμβούλιο Τουρισμού Ν. Λίνμπουργκ (Ολλανδία).

Σε νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στήριξης του τουρισμού η Περιφέρεια Κρήτης

Με τη διαπεριφερειακή συνεργασία, πρόκειται να αναπτυχθούν καλύτερα μέσα για: την ανάδειξη και προβολή λιγότερο γνωστών προορισμών στις περιοχές των εταίρων, την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος μέσω της ορθής διαχείρισής του, την αξιοποίηση στα τοπικά αξιοθέατα μέσω καλύτερου marketing, branding και επικοινωνίας, την ανάπτυξη θεματικών και βιωματικών μορφών τουρισμού, την ενίσχυση των τοπικών ΜΜΕ να αντιμετωπίσουν την εποχικότητα και τις προκλήσεις της τοπικής αγοράς.

Μέσα από τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, οι Περιφέρειες Κρήτης και Τοσκάνης, επιχειρούν την υλοποίηση δράσεων που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα των τοπικών ΜΜΕ στον τομέα του τουρισμού, ενισχύοντας την τοπική επιχειρηματικότητα και τις συνέργειες μεταξύ επιχειρήσεων, clusters και ιδιωτικών και δημόσιων φορέων τουρισμού σε διαπεριφερειακό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό.

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα BRANDTOUR που θα διαρκέσει πέντε χρόνια και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Interreg EU ξεκίνησε πρόσφατα να υλοποιείται με την εναρκτήρια συνάντηση εργασίας των εταίρων του στην Φλωρεντία της Ιταλίας. Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, στη συνάντηση συμμετείχαν η Δρ. Ε. Χατζηγιάννη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και η Α. Στεφανίδου, στέλεχος της Δ/νσης Τουρσιμού.