ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Σε συνέδριο για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας στη Μεσόγειο η Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στο διήμερο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Εδαφικής Συνεργασίας στη Μεσόγειο Interreg MED, στη Ρώμη της Ιταλίας. Αντικείμενο του Συνεδρίου αποτέλεσε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 90 και πλέον Ευρωπαϊκών Μεσογειακών Προγραμμάτων, καθώς και η συζήτηση – αξιολόγηση τους, η αναζήτηση μελλοντικών προοπτικών για την εδαφική συνεργασία στη Μεσόγειο μέσα από νέα Ευρωπαϊκά Έργα και με στόχευση στην καινοτομία.

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως τακτικός εταίρος σε έξι Μεσογειακά Ευρωπαϊκά Προγράμματα (που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στον παράκτιο τουρισμό και τη θαλάσσια επιτήρηση, στην αντιμετώπιση της εποχικότητας των απορριμμάτων στις παράκτιες περιοχές, στην δικτύωση και συνεργατικούς μηχανισμούς για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, στην διατροφή και στα ανοικτά δεδομένα : με τα ακρωνύμια SHERPA, PANORAMED, BLUEISLANDS, MISTRAL, MD.NET, ODEΟN) και σε άλλα τέσσερα ως συνεργαζόμενος (associated partner) εταίρος (για την βιοποικιλότητα, την θαλάσσια ενέργεια, την χωροταξία στις τουριστικές παράκτιες περιοχές, την ανάδειξη της ενδοχώρας: με τα ακρωνύμια PANACEA, INNOBLUEGROWTH, CO_EVOLVE, EMBLEMATIC).

Tην πρώτη ημέρα του συνεδρίου, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των Μεσογειακών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ανά θεματικές κατηγορίες (ενέργεια, γαλάζια ανάπτυξη, βιοποικιλότητα, ενέργεια, τουρισμός, κλιματική αλλαγή κ.α.) με εισηγήσεις – παρουσιάσεις στο πλαίσιο θεματικής έκθεσης που διοργανώθηκε παράλληλα με το συνέδριο.

Η δεύτερη μέρα, επικεντρώθηκε μεταξύ άλλων στην παρουσίαση και συζήτηση για το Στρατηγικό Πρόγραμμα PANORAMED – Μεσογειακή Πλατφόρμα Διακυβέρνησης, που στοχεύει στην βέλτιστη διακυβέρνηση στη Μεσόγειο με τη συνεργασία Εθνικών και Περιφερειακών Αρχών και υλοποιείται από 18 συνολικά φορείς σε 12 Μεσογειακές χώρες με επικεφαλής το Υπουργείο Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης της Ισπανίας.

Η Ελένη Χατζηγιάννη, Δντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, παρουσίασε την σημασία του Προγράμματος PANORAMED για την Κρήτη αλλά και για τις άλλες Περιφέρειες δεδομένου ότι:
1) κατέχουν σημαντικό ρόλο μεταξύ των συναρμοδίων και ενδιαφερομένων φορέων και υπηρεσιών, διότι δραστηριοποιούνται ανάμεσα στις Εθνικές Αρχές και τους τοπικούς φορείς και σε συνεργασία μαζί τους
2) αναπτύσσουν Διαπεριφερειακές Συνεργασίες με άλλες Περιφέρειες της Μεσογείου,
3) καλούνται να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο και σε συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές Στρατηγικές.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργάνωσε Συνάντηση Εργασίας με τους Συνεργαζόμενους εταίρους του έργου που αποτελούν σημαντικούς Ευρωπαϊκούς Φορείς όπως : CPMR (Συνέλευση Παράκτιων και Απομακρυσμένων Περιφερειών της Ευρώπης), BLUEMED (Πρωτοβουλία για την Γαλάζια Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία), Πλαίσιο Εδαφικής Συνεργασίας Ευρώπης, Πλαίσιο Εδαφικής Συνεργασίας Βαλκανικής-Μεσογείου, Φορέας Υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αδριατικής Ιονίου EUSAIR, Γεν Δνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλοι φορείς ευρωπαϊκής εμβέλειας. Στόχος της συνάντησης αυτής ήταν η αναζήτηση κοινών δράσεων για την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των Ευρωπαϊκών Στρατηγικών για τον παράκτιο τουρισμό και τη θαλάσσια επιτήρηση και η συνεργασία με τους εταίρους του Στρατηγικού Έργου PANORAMED.

Επίσης, στο πλαίσιο του Συνεδρίου στη Ρώμη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SHERPA – Για την ενεργειακή αναβάθμιση των Δημόσιων Κτιρίων με επικεφαλής – συντονιστή εταίρο το Τμήμα Επικράτειας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Κυβέρνησης της Καταλονίας της Ισπανίας, για την συζήτηση της προόδου των πιλοτικών εφαρμογών των επιλεγμένων κτιρίων των Περιφερειών – εταίρων του έργου.

Από την πλευρά της Περιφέρειας Κρήτης παρουσιάστηκαν οι δράσεις εκπαίδευσης – ενημέρωσης – διάδοσης που έχουν γίνει καθώς και αυτές που πρόκειται να γίνουν στην Κρήτη. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας που παρέχει την τεχνική υποστήριξη στη Περιφέρεια Κρήτης στη διάρκεια της πιλοτικής φάσης, παρουσίασε την έως τώρα πρόοδο στην ενεργειακή ανάλυση σε επιλεγμένα κτίρια με βάση τα κριτήρια του Προγράμματος SHERPA.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν στο Συνέδριο: η Ελένη Χατζηγιάννη Δντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Συντονίστρια των Προγραμμάτων PANORAMED και MISTRAL και αρμόδια συνεργασίας για τα PANACEA, INNOBLUEGROWTH και CO_EVOLVE, η Ρούλα Παπαδοπούλου Προϊσταμένη Τμήματος Εμπορίου Δνσης Ανάπτυξης ΠΕΛ, Συντονίστρια του Προγράμματος MD.Net και Οικονομική Διαχειρίστρια του PANORAMED και BLUEISLANDS, η Μαρία Στεφανάκη-Στέλεχος της Δνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού – μέλος της Ομάδας Εργασίας των Προγραμμάτων SHERPA και BLUEISLANDS και η Δ. Δαφνομήλη Στέλεχος της Δνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – μέλος της Ομάδας Εργασίας του Προγράμματος SHERPA. Από την Ελλάδα συμμετείχαν ακόμα εκπρόσωποι Υπουργείων, Διαχειριστικών Αρχών, Ερευνητικών Κέντρων, Δήμων και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στα Προγράμματα MED.