Σε αυτό το σεμινάριο θα αναφερθούμε στην τέχνη και την ιστορική της εξέλιξη από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα. Σκοπός του εργαστηρίου θα είναι η εξοικίωση των συμμετεχόντων με την τέχνη και τον ιδιαίτερο κόσμο της. 
Στις συναντήσεις θα αναλυθούν οι ιστορικές περιόδοι, οι καλλιτέχνες και οι όροι οι οποίοι συντελούν σε μεγάλο βαθμό αυτόν τον κόσμο, ούτως ώστε τα μέλη τους να αποκτήσουν τα πρώτα απαραίτητα εφόδια που απαιτούνται για την περαιτέρω εξέταση του θέματος.

Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη πρώτη γνώση από πλευράς των συμμετεχόντων παρά μόνο όρεξη για γνώση και διάθεση για ερωτήσεις και ομαδικό διάλογο. Στα σεμινάρια θα διατηρηθεί μία σχετικά χαλαρή γραμμική αφήγηση της ιστορίας προκειμένου να υπάρξει ένας κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο αυτά θα οργανώνονται.

Η διάδραση θα είναι το μεγάλο ζητούμενο, ενώ η δημιουργία μίας ζεστής και φιλικής ατμόσφαιρας μέσα στην οποία όλοι θα μπορούν με άνεση να εκφράσουν τις απορίες τους και να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους ο μεγάλος στόχος μας.

Η στείρα γνώση, η αποστήθιση ονομάτων και ημερομηνιών σε καμία περίπτωση δεν θα είναι η μέθοδος που θα ακολουθηθεί στα μαθήματα.
Αυτά θα βασίζονται στον διάλογο, την ανταλλαγή απόψεων και την προσπάθεια για διαμόρφωση μίας πρώτης εικόνας-άποψης γύρω από την τέχνη και τις κοινωνίες που τη διαμόρφωσαν.

Τα μαθήματα θα γίνουν σε συνεργασία με τα Μαθήματα Φωτογραφίας Ρεθύμνου και θα φιλοξενηθούν στη διεύθυνση Γεωργίου Τσαγρή 1 στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου.

Έναρξη Σεμιναρίου: Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

Διάρκεια Σεμιναρίου: Μηνιαίο (4 εβδομαδιαίες συναντήσεις)

Πληροφορίες: 6975973970
e-mail: [email protected].com.

My location
Get Directions