Έκθεση µε τίτλο «Εικόνα και βιβλίο, 16ος-18ος αιώνας»