Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο: “to know us better” με θέμα την αυτοφωτογράφιση