Έκθεσης φωτογραφίας των καταρτιζόμενων της Σ.Α.Ε.Κ. Ρεθύμνου με τίτλο «ΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΝΕΥΣΗ»