ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Συνεδρίασε το ΔΣ του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου

Πραγματοποιήθηκε χθες, 14 Μαρτίου 2012, τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου. Στη συνεδρίαση αυτή, μεταξύ των άλλων, το Διοικητικό Συμβούλιο:

1.- Ενέκρινε την υπογραφή Μνημονίου/Συμφωνίας Συνεργασίας με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Σύμπραξη Φορέων Ρεθύμνης για την ανάπτυξη και την απασχόληση», σύμφωνα με την οποία, στα πλαίσια υλοποίησης Κοινοτικού Προγράμματος, η εταιρεία θα διαθέσει στο Επιμελητήριο προσωπικό τεσσάρων ατόμων κατηγορίας ΔΕ, επί ένα πεντάμηνο για τη διανομή επιχειρηματικού πληροφοριακού υλικού σε επιχειρήσεις – μέλη του εγκατεστημένες σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Νομού. Η καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού θα καλύπτεται από Κοινοτικό πρόγραμμα, χωρίς επιβάρυνση του Επιμελητηρίου.

Με την ίδια απόφαση συγκροτήθηκε Επιτροπή αποτελούμενη από τα μέλη του: α) Θωμά Παπαδογιάννη, ως Πρόεδρο, β) Δημήτριο Προβιά και γ) Ιωάννη Σταγκουράκη, ως μέλη. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση – αξιολόγηση της πορείας του έργου κ.λ.π..

2.- Ενέκρινε τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ», με συντονιστή εταίρο την Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρία του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, «Επιχειρηματική Ανάπτυξη».

Ενέκρινε, επίσης, τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου στο έργο «Δρόμοι Απασχόλησης Και Επιχειρηματικότητας» που θα υλοποιηθεί από την εν λόγω Αναπτυξιακή Σύμπραξη στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες». Όρισε τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης τον Πρόεδρό του Γεώργιο Γιακουμάκη και αναπληρωματικό μέλος τον Γενικό του Γραμματέα Γεώργιο Πολιουδάκη.

3.- Ενέκρινε τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος «Η επιχειρηματικότητα για την επιχειρηματικότητα». Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού ανάδειξης συνεργασιών μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη συλλογή και διάχυση ενδιαφέροντος συνεργασίας (κυρίως ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών).

4.- Ενέκρινε τη Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στη μετοχική σύνθεση της υπό σύστασης Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Φορέας Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης» με την αγορά μετοχών αξίας 4.000,00 ευρώ (τεσσάρων χιλιάδων), υπό την προϋπόθεση ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αυτής θα μετέχουν, ως μέλη, τουλάχιστον δύο εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων της Κρήτης.

Η εταιρεία συστήνεται με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης, ύστερα από την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας και έρχεται να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα για ενιαία αντιμετώπιση, διαχείριση και ανάδειξη του τουριστικού προορισμού «ΚΡΗΤΗ». Ο Φορέας έρχεται να λειτουργήσει ως ένα σύγχρονο, ευέλικτο, αποτελεσματικό και δυναμικό «εργαλείο» ή διαφορετικά ένα «όχημα», ικανό να μεταφέρει τον Κρητικό Τουρισμό σε συγκεκριμένες «κατευθύνσεις» (ποιοτικές, ποσοτικές, στο χώρο και στο χρόνο) με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

5.- Συγκρότησε επιτροπή για τη δημιουργία Γραφείων Επιχειρηματικότητας στους Καλλικρατικούς Δήμους του Νομού, σε συνεργασία με αυτούς, αποτελούμενη από τους: α) Εμμ. Ψαρουδάκη, ως Πρόεδρο, β) Γεώργ. Πολιουδάκη, γ) Κων/νο Φραγκάκο, δ) Ευάγγ. Κουμεντάκη, ε) Θεόδ. Τσαούλη, ως μέλη.

6.- Υπέδειξε τους εκπροσώπους του για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης για την ανάπτυξη του Αγροτικού τομέα, ως εξής: α) Νικήστρατος Χαροκόπος, ως τακτικός, β) Κων/νος Σπυριδάκης, ως αναπληρωματικός.

7.- Υπέδειξε του εκπροσώπους του για τη συγκρότηση των επιτροπών προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ως εξής: α) Εμμανουήλ Μπιρικάκης, ως τακτικός, β) Κων/νος Φραγκάκος, ως αναπληρωματικός.

8.- Χαιρέτισε την επίτευξη καταρχήν συμφωνίας του Ναυτιλιακού Μεταφορικού Συνεταιρισμού CRETAN LINES ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ για την αγορά πλοίου, με συμφέροντες όρους, που θα συνδέσει το Ρέθυμνο με το πρώτο λιμάνι της χώρας, προκειμένου να ευοδωθεί ο πολυπόθητος στόχος, να αποκτήσει δηλαδή και πάλι το Ρέθυμνο το δικό του Καράβι, που θα έρθει και θα μείνει για πάντα και θα το συνδέει ακτοπλοϊκά απευθείας με τον Πειραιά, σε καθημερινή βάση και για όλο το χρόνο.

Ενέκρινε κατ’ αρχήν την συμμετοχή του Επιμελητηρίου στο μετοχικό κεφάλαιο της CRETAN LINES με την, επιπλέον, αγορά συνεταιρικών μεριδίων αξίας 50.000,00 ευρώ (πενήντα χιλιάδες), αν και εφόσον δεν υπάρξει, τελικά, «κούρεμα» των αποθεματικών του Επιμελητηρίου, τα οποία διαχειρίζεται υποχρεωτικά η Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν επενδυθεί σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου και, εφόσον, υπάρξει τελική συμφωνία αγοράς του πλοίου.

Υπενθυμίζεται ότι το Επιμελητήριο Ρεθύμνης συμμετέχει ήδη στο μετοχικό κεφάλαιο της CRETAN LINES με συνεταιρικές μερίδες αξίας 50.000,00 ευρώ (πενήντα χιλιάδες).

Συγχρόνως, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τις επιχειρήσεις – μέλη του, να συμμετάσχουν και αυτές ενεργά στην προσπάθεια αυτή με την αγορά συνεταιριστικών μερίδων, ώστε να εξαλειφθεί το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργεί στο Νομό μας, η έλλειψη μόνιμης ακτοπλοϊκής σύνδεσης, πρόβλημα που πλήττει ολόκληρη την οικονομία του τόπου.

9.- Με αφορμή την πρόσφατη εμφάνιση και στο Νομό μας του «κινήματος της πατάτας» με τη μορφή «κινήματος αμνοεριφίων», ενόψει των εορτών του Πάσχα, με τις ευλογίες, μάλιστα, ορισμένων Δήμων και τις εκκλήσεις διαφόρων δημοτικών παραγόντων για ενεργό ανάμειξη στην προσπάθεια περισσότερων Δήμων, προκειμένου, δήθεν, το καταναλωτικό κοινό να έχει τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων σε φθηνές τιμές, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Θεωρεί ότι ο χαρακτηρισμός των εμπόρων, που διατηρούν νόμιμες επιχείρησες, δίνουν θέσεις εργασίας, πληρώνουν φόρους και δημοτικά τέλη, ως «μεσαζόντων», όχι μόνο λειτουργεί απαξιωτικά, αλλά συγχρόνως πλήττει την κοινωνική αυτή τάξη και οικονομικά σε μια εποχή πρωτοφανούς φοροεισπρακτικής επιδρομής και περιορισμού της κατανάλωσης, προκειμένου να αποκομισθούν, από ορισμένους, πρόσκαιρα μικροπολιτικά οφέλη, να ικανοποιηθεί, πρόσκαιρα, το κοινό περί δικαίου αίσθημα και να αποπροσανατολισθεί η κοινή γνώμη από τα σοβαρά προβλήματα του πολιτικού συστήματος και της Ελληνικής οικονομίας.

β) Θεωρεί ότι, αν η πρόσβαση των καταναλωτών στα είδη πρώτης ανάγκης ήταν τόσο εύκολη, όσο παρουσιάζεται σήμερα με το «κίνημα της πατάτας», θα είχε παγιωθεί εδώ και αιώνες και θα είχε καταργήσει την έννοια του εμπορίου. Για το λόγο αυτό, πιστεύει ότι η «φούσκα» του κινήματος θα αποκαλυφθεί σύντομα, αφού προηγουμένως, όμως, συμβάλει, κι αυτό, με το δικό του τρόπο, στο «θάνατο του εμποράκου».

γ) Υπενθυμίζει ότι στην Ελλάδα οι όροι και οι κανόνες διακίνησης – πώλησης αγαθών από παραγωγούς είναι θεσμοθετημένοι και δεν εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντίθετα, η τοπική αυτοδιοίκηση, δια των οργάνων της, είναι υποχρεωμένη στον έλεγχο της τήρησής τους. Η θεσμοθετημένη, λοιπόν, μορφή λιανικής πώλησης προϊόντων από παραγωγούς σε καταναλωτές είναι μόνο η πώληση μέσω λαϊκών αγορών, ύστερα από σχετική αδειοδότηση.

δ) Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, όλων των βαθμίδων, του Νομού μας να σεβαστούν τους νόμους που υποχρεούνται να εφαρμόζουν και να μην παρασύρονται από ανεύθυνες πρωτοβουλίες λαϊκισμού που, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα για τον καταναλωτή, πλήττουν ανεπανόρθωτα το ήδη αιμορραγούν νόμιμο στεγασμένο εμπόριο. Συγχρόνως, αντιπροσωπεία της Διοίκησης του Επιμελητηρίου θα επιδιώξει συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης και τους Δημάρχους του Νομού προκειμένου να τους παρουσιάσει αναλυτικά τις θέσεις του Επιμελητηρίου.

10.- Ενέκρινε, τέλος, την ανάληψη πρωτοβουλίας, μέσω της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, στήριξης των επιχειρήσεων έναντι των πολυποίκιλων αυθαιρεσιών των Τραπεζών και του Δημοσίου που εκφράζονται με διαφόρους τρόπους, π.χ. μονομερής, αυθαίρετη, αύξηση επιτοκίων δανεισμού από Τράπεζες, απαίτηση του Δημοσίου για καταβολή Φ.Π.Α. επί τιμολογίων που δεν εισπράχτηκαν κ.α.