Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης

Περιφέρεια ΚρήτηςΣυνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν:

1. Έγκριση της 4ης Συμπληρωματικής Απόφασης Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφέρειας Κρήτης, Π.Ε. Ηρακλείου & Π.Ε. Λασιθίου για τους τομείς Πολιτισμού – Αθλητισμού 2013, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 23441/27-06-13 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.

2. Έγκριση δαπάνης: α) 2.091,00€, για ολοσέλιδη καταχώρηση στο περιοδικό ANEKORAMA, β) 1.845,00 ευρώ για καταχώρηση στην εφημερίδα « Τα Νέα Σαββατοκύριακο» και γ) 9.989,70€, για προμήθεια 2.000 τεμαχίων από το βιβλίο «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ – για παιδιά», σύμφωνα με τα αρ. πρωτ. 212/10-6-13, 220/19-6-13 και 233/27-6-13 έγγραφα του Τμήματος Τουρισμού της Π.Ε. Ηρακλείου.

3. Συμμετοχή της Π.Ε. Χανίων στην Διοργάνωση Εκδήλωσης του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, στα πλαίσια των δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2738/26-6-13 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνα ΠΕ Χανίων.

4. Κρίση αποτελέσματος ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για τη δημιουργία Περιβαλλοντικού Πληροφοριακού Κόμβου στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 91.020,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και εξέταση υπομνήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού δικτύου της ΠΕΗ 2011, Β φάση, βορειοανατολικό σύμπλεγμα» αναδόχου Ανδρούλας Σουρουλά & ΣΙΑ Ε.Ε. σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 23242/25-06-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Ηρακλείου

6. Έγκριση Χορήγηση παράτασης περαίωσης έργου: «Δυτική Περιμετρική Οδός Παγκρητίου Σταδίου και σύνδεσης της με οδό προς Λινοπεράματα» σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 59684/22004/28-06-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Κ.

7. Κατακύρωση αποτελέσματος ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Παιδικός Σταθμός 30 θέσεων στον Οικισμό Επισκοπής Δ Λαππαίων» 2ο υποέργο «Προμήθεια εξοπλισμού για τον Παιδικό σταθμό 30 θέσεων στον Οικισμό Επισκοπής Δ Λαππαίων» με προϋπολογισμό 33.037,80 € μαζί με το Φ.Π.Α. σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 23292/25-06-13 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Κ.

8. Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης για την εργολαβία: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ 2010», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 12908/19-06-13 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε Λασιθίου.

9. Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης για το έργο: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΟΥ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (2012)» Αναδόχου ΕΕ Α. ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ & ΣΙΑ σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 12908/19-06-13 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε Λασιθίου.

10. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης:«Μελέτη Δρόμου Γαράζο – Ανώγεια» (επαρχιακής οδού 29), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 5145/28-06-13 έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Ρεθύμνου.

11. Διενέργεια δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4863/19-6-13 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Ρεθύμνης.

12. Διενέργεια δημοπρασίας μίσθωσης δύο αποθηκών, εκ των οποίων η μία περίπου 50 τ.μ και η άλλη περίπου 40 τ.μ για τη στέγαση των αρχείων των τμημάτων Τουρισμού και Περιβάλλοντος της Π.Ε.Ρ, αντίστοιχα σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4841/19-6-13 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Ρεθύμνης.

13. Δικαστική εκπροσώπηση ΠΕ Λασιθίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου Τμήμα Α΄τριμελές (Μεταβατική έδρα Λασιθίου) στη δικάσιμο που έχει οριστεί κατά τη συζήτηση προσφυγής του κ Μαχαιρά Στυλιανού, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 845/25-06-13 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λασιθίου.

14. Υποβολή ένστασης κατά πράξεων του ΙΚΑ επιβολής προστίμων στην πρώην ΝΑ Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 22994/21-06-13 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

15. Νομική υποστήριξη υπαλλήλου της ΠΕ Χανίων ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Χανίων, κατά τη δικάσιμο στις 31-10-13 και έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.100 € , σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ85/19-06-13 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χανίων

16. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΑΓ. ΔΕΚΑ –ΒΙΑΝΝΟΣ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ /ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΥΓΕΝΙΚΗ – ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ (χ.θ. 18+ 541-Χ.Θ. 21+145) Β΄ΦΑΣΗ», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση

17. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΒΙΑΝΝΟΣ /ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ – ΑΛΑΓΝΙ (χ.θ. 0+ 000-Χ.Θ. 12+270) Β΄ΦΑΣΗ», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση

18. Έγκριση προκήρυξης της μελέτης, δέσμευση πίστωσης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού: «Μελέτη κατασκευής Κέντρου Αποκατάστασης Γ.Ν. Κ.Υ. «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», προϋπολογισμού 776,494,22 € (με ΦΠΑ), σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση

19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ρεθύμνου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και της Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

21. Έγκριση Μετακινήσεων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.