Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» εντάχθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Π.Ε. Ρεθύμνου

Η πράξη αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, το οποίο έχει μεγάλη ιστορική και αρχιτεκτονική αξία.

Προκειμένου το κτίριο να καταταχθεί στην ενεργειακή κατηγορία Β+ προβλέπονται οι εξής εργασίες συνολικού προϋπολογισμού 1.572.400,00€

1) τοποθέτηση θερμομόνωσης στη στέγη
2) τοποθέτηση δεύτερης εσωτερικής σειράς κουφωμάτων
3) κατασκευή υαλοπετάσματος στην κεντρική είσοδο
4) τοποθέτηση αντλιών θερμότητας 5) νέα φωτιστικά σώματα LED.

Τέλος εκκρεμεί η έγκριση της «Μελέτης στατικής επάρκειας του κτιρίου της Π.Ε. Ρεθύμνου» με προϋπολογισμό έργων 1.000.000,00€ από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.