ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Στο Πάνορμο η διεξαγωγή της τελικής εκδήλωσης του έργου «Σκουπίδια στον Αφρό – Μυλοπόταμος»

Διεξαγωγή τελικής εκδήλωσης του έργου «Σκουπίδια στον Αφρό – Μυλοπόταμος» στο Πολιτιστικό Κέντρο Πανόρμου «Χαρουπόμυλος» στις 10 Δεκεμβρίου.

Το έργο «Σκουπίδια στον Αφρό: Μαθητές και επαγγελματίες τουρισμού και αναψυχής ενημερώνονται και λαμβάνουν δράση για τα θαλάσσια απορρίμματα στις ακτές του Μυλοποτάμου», έφτασε στο τέλος του. Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE) διοργανώνει την τελική εκδήλωση του προγράμματος την Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Πανόρμου «Χαρουπόμυλος».

Η εκδήλωση έχει ως στόχο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και απευθύνεται στους κατοίκους, τους επιχειρηματίες, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους φορείς της περιοχής και είναι ανοικτή σε όποιον άλλο ενδιαφερόμενο επιθυμεί να την παρακολουθήσει.

Πιο συγκεκριμένα, εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα θα μιλήσουν για τη διδασκαλία του εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του προγράμματος και την αποδοχή που είχε αυτό από τους μαθητές τους, επισημαίνοντας τη σημασία ευαισθητοποίησης των νέων οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές του μηνύματος και στα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας.

Επιπλέον, οι επιχειρηματίες τουρισμού που συμμετείχαν στην πιλοτική δράση υπεύθυνων καταστημάτων θα αναφερθούν στην εμπειρία που είχαν κατά την προσπάθεια μείωσης του πλαστικού μίας χρήσης στις επιχειρήσεις τους καθώς, επίσης, θα εστιάσουν στα οφέλη της εν λόγω μείωσης και στη σημασία που αυτή έχει για την προστασία των υδάτινων αλλά και των χερσαίων οικοσυστημάτων.

Τέλος, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς που έλαβαν μέρος στο διήμερο καθαρισμού ακτών που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο στο πλαίσιο του προγράμματος, θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν την εμπειρία τους και να συζητήσουν για τα απορρίμματα που συνάντησαν στις δύο ακτές που επικεντρώθηκε ο καθαρισμός (Παραλία Λίμνη στο Πάνορμο και Παραλία Γεροποτάμου).

Στόχος του έργου «Σκουπίδια στον Αφρό-Μυλοπόταμος» ήταν, μέσω δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς τους επαγγελματίες τουρισμού, την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και τους κατοίκους, να μειωθούν τα θαλάσσια απορρίμματα και ιδιαίτερα τα πλαστικά μιας χρήσης με τα οποία επιβαρύνονται οι θάλασσες και οι ακτές της πατρίδας μας κατά χιλιάδες τόνους κάθε χρόνο.

Πηγή χρηματοδότησης του έργου είναι το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ του ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης, πρόγραμμα ενταγμένο στο Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070081 το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.