ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΔΕ Ρεθύμνου: Συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus+ με έμφαση τον επιστημονικό αναλφαβητισμό και την πολυπολιτισμικότητα

Η έμφαση στον επιστημονικό αλφαβητισμό των εκπαιδευόμενων, αποτέλεσε ένα από τους νέους στόχους του ΣΔΕ Ρεθύμνου, καθώς ο επιστημονικά αναλφάβητος πολίτης είναι στο περιθώριο της σημερινής κοινωνίας και αδυνατεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις της και να συμμετέχει ενεργά σε αυτές.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια Ειρήνη Αντωνίου (ειδικότητα ΠΕ04-Φυσικού και ΠΕ78-Κοινωνιολόγου) η αντιμετώπιση των χαμηλών επιδόσεων στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση στην Ευρώπη και αποτελεί έναυσμα για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας να υποστηρίξουν βελτιώσεις στη διδασκαλία των φυσικών επιστήμων και των μαθηματικών, ώστε να στηρίξουν τα ενήλικα άτομα να μπορέσουν να συμμετέχουν στο κοινωνικό διάλογο περί επιστήμης και να αντιμετωπίζουν θέματα επιστήμης στην καθημερινή ζωή.

Προς αυτή την κατεύθυνση, μετά από έγκριση από το ΙΚΥ ( Erasmus+, σχέδιο KA1) διοργανώθηκε από τη διευθύντρια εκπαιδευτική μετακίνηση για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο Παρίσι, με θέμα: Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών θετικών επιστημών για καινοτόμες προσεγγίσεις στα μαθηματικά και τη φυσική (Empowering science educators for innovative approaches in maths and physics) στον εκπαιδευτικό φορέα Anatolia.

Ο μαθηματικός Αλιμπινίσης Νικόλαος (ΠΕ03) μοιράστηκε την εκπαιδευτική εμπειρία του: «Μέσα από το σεμινάριο Ιnnovative math and science applications έγινε προσπάθεια ενσωμάτωσης καινοτόμων και σύγχρονων εφαρμογών στη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων. Προσεγγίστηκαν πολλές εφαρμογές που μπορούν να αναδείξουν τα θετικά μαθήματα, να διευκολύνουν τη μάθηση με ευχάριστο και ψυχαγωγικό τρόπο και να παραστήσουν με ζωντάνια έννοιες, ιδέες και συστήματα μαθηματικών, φυσικής, βιολογίας ή γεωγραφίας, εμπλέκοντας δυναμικά τους μαθητές σε ομάδες, ενθαρρύνοντας την αυτομόρφωσή τους και επιβραβεύοντάς τους, μέσω του κατάλληλου περιβάλλοντος των εφαρμογών για τη δυναμική συνέχιση της μαθησιακής πορείας τους».

Μετά την επιμόρφωση έγινε ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στους συναδέλφους τους για τη συγκεκριμένη εμπειρία, με σκοπό να λειτουργήσουν ως επιμορφωτές-πολλαπλασιαστές για καινοτόμες ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πρακτικές και να ενισχύσουν το έργο των εκπαιδευτικών.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν στα τμήματα του ΣΔΕ σύγχρονες εφαρμογές για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών που εμπλούτισαν τις μαθησιακές εμπειρίες των εκπαιδευόμενων με ευχάριστο και ψυχαγωγικό τρόπο.
Στο πλαίσιο αυτό ο μαθηματικός κ Νικόλαος Αλιμπινίσης σε συνεργασία με τη διευθύντρια Ειρήνη Αντωνίου ενέπλεξαν δυναμικά τους μαθητές σε ομάδες και ενθάρρυναν τη συμμετοχή τους σε διαδικτυακά quiz, επιβραβεύοντάς τους με σκοπό την ανατροφοδότησή τους.

Παράλληλα στους εκπαιδευόμενους παρουσιάστηκαν στοιχεία γεωγραφίας, αλλά και κουλτούρας και πολιτισμού για την πόλη του φωτός.
Την προσεχή χρονιά, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες λόγω Covid-19, μπορεί να γίνει στην Ισπανία νέα επιμόρφωση για περιβαλλοντικά ζητήματα αυτή τη φορά, με θέμα σχετικό με την κλιματική αλλαγή.

Υπενθυμίζεται ότι το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου τα τελευταία χρόνια είχε ασχοληθεί και με την προσέγγιση θεμάτων πολυπολιτισμικότητας σε ετερογενές εκπαιδευτικό περιβάλλον και είχε μετάσχει σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ στην Πράγα, όπου μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος, χρησιμοποιήθηκαν ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι εργασίας με στόχο τη βιωματική συμμετοχή των εκπαιδευτικών, ενισχύοντας παράλληλα τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Επίσης, το ΣΔΕ Ρεθύμνου είχε αποτελέσει και σχολείο υποδοχής σε ομάδα Ιταλών εκπαιδευτών από Arezzo για Job shadow (Erasmus+), όπου έγινε σύγκριση των αντίστοιχων εκπαιδευτικών συστημάτων, επισήμανση των διαφορών στη λειτουργία σχολείων για ενήλικες της Ιταλίας και της Ελλάδας, αλλά και στις πρακτικές και ενέργειες που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση για την κοινωνική προσαρμογή ετερογενών ομάδων στα αντίστοιχα σχολεία, καθώς και ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων.

Εφαρμογή των παραπάνω βιωματικών γνώσεων υλοποιήθηκε και φέτος στο ΣΔΕ Ρεθύμνου από τη διευθύντρια Ειρήνη Αντωνίου και τον ωρομίσθιο Αγγλικού Γραμματισμού Μιχελάκη Ιωάννη σε εργαστήριο με τίτλο “Show and Tell” στον Ά κύκλο, στο πλαίσιο project σχετικού με τον πολιτισμό, τη διαφορετικότητα και τις μετακινήσεις πληθυσμών. Σε αυτό οι εκπαιδευόμενοι, αλλά και οι καθηγητές έδειξαν ένας-ένας ένα αγαπημένο αντικείμενο που έφεραν μαζί τους και είπαν μερικά λόγια γι’ αυτό: το πώς το απέκτησαν και το γιατί είναι σημαντικό για εκείνους. Πολλά και διαφορετικά αντικείμενα παρουσιάστηκαν, από οικογενειακές φωτογραφίες και ενθύμια μέχρι αγαπημένα ζευγάρια κοσμημάτων. Έπειτα, οι εκπαιδευόμενοι τοποθέτησαν τα αντικείμενα αυτά μέσα σε μια βαλίτσα, η οποία συμβόλιζε το τι θα έπαιρναν εκείνοι μαζί τους σε περίπτωση που έπρεπε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ξαφνικά.

Η ενίσχυση των εκπαιδευόμενων μέσα από βιωματικές πρακτικές στις φυσικές επιστήμες, σε ζητήματα περιβάλλοντος, αλλά και σε διαπολιτισμικές πρακτικές είναι σημαντική, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή που διανύουμε, λόγω του Covid-19, των ακραίων καιρικών φαινομένων, τις αθρόες μετακινήσεις πληθυσμών και την ετερογένεια στη σχολική τάξη.

Επιμέλεια,
Ειρήνη Αντωνίου
Διευθύντρια ΣΔΕ Ρεθύμνου