ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε διαδικτυακή εκδήλωση για την ανάπτυξη πλωτών αιολικών πάρκων

«Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός είναι η βάση για τη χωροθέτηση των θαλάσσιων αιολικών πάρκων καθώς και η δημιουργία ενός σαφούς νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη των πλωτών αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και στην Κρήτη» ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον οργανισμό Greening the Islands που υποστηρίζει την αυτάρκεια και τη βιωσιμότητα των νησιών παγκοσμίως σε συνεργασία με την ένωση Wind Power που προωθεί την αιολική ενέργεια στην Ευρώπη και διεθνώς.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στην τοποθέτηση του παρουσίασε αρχικά την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη των παράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Μεσόγειος, ανέφερε, διαθέτει αξιόλογο αιολικό δυναμικό αλλά ταυτόχρονα και δύσκολες και ευμετάβλητες γεωπολιτικές συνθήκες, οι οποίες αποτελούν ικανή και αναγκαία συνθήκη για τα ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και στα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου θεσμικού πλαισίου για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα και την «αποθήκευση» ενέργειας. Στο τέλος της εισήγησης του τόνισε ότι τώρα η περίοδος είναι κατάλληλη για να αξιοποιήσει η Ελλάδα το υψηλό ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για επενδύσεις σε αυτό τον τομέα σε συνδυασμό με τους στόχους της για την ενεργειακή μετάβαση.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επιπλέον εκπρόσωποι φορέων από τα Κανάρια Νησιά, την Μάλτα και την Σικελία, οι οποίοι αναφέρθηκαν αντίστοιχα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αλλά και τα σχέδια τους στο πλαίσιο του θαλάσσιου χωρικού σχεδιασμού και της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας καθώς και εκπρόσωποι εταιριών εξειδικευμένων στον τομέα.

Η Περιφέρεια Κρήτης παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις και υποστηρίζει τις διαπεριφερειακές συνεργασίες για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Μεσόγειο με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.