ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ODEON

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στη τριήμερη συνάντηση των Εταίρων και των εμπλεκόμενων φορέων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ODEON (Open Data for European Open iNnovation), με τίτλο: “Steering and Technical meeting and Advisor Committee meeting”.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν εμπειρικά παραδείγματα καλής διαχείρισης των ανοικτών δεδομένων από τα μέρη και τους εμπλεκόμενους φορείς του Ευρωπαϊκού προγράμματος ODEΟN (Open Data for European Open iNnovation) όπως επίσης ο βαθμός και οι τρόποι επικουρικότητας της συμβουλευτικής – επιστημονικής επιτροπής | advisory committee. Επιπρόσθετα προσδιορίστηκε το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης των επόμενων παραδοτέων του έργου και οι μελλοντικοί μέθοδοι προσέγγισης και προώθησής του στο ευρύ κοινό.

Στόχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ODEΟN είναι η ανάπτυξη περιφερειακών δράσεων για τα Ανοικτά Δεδομένα – Open Data και η προώθηση μιας νέας και συντονισμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη της προσβασιμότητας και της περαιτέρω χρήσης των δημόσιων πληροφοριών και δεδομένων στις επιχειρήσεις. Ο στόχος του ODEΟN είναι απόλυτα συμβατός με τη Στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης γι’αυτό και συμμετέχει ενεργά.

Στη τριήμερη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη της Ισπανίας, την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε η συντονίστρια του προγράμματος Βασιλική Μαδούλκα και το στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης Ανδρέας Παντελούς. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ODEΟN (Open Data for European Open iNnovation) θα διαρκέσει 30 μήνες, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Interreg-Med και συντονίζεται από την Περιφέρεια Veneto της Ιταλίας ενώ η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος.