ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο έργο «LIFE: Adapt2Clima» για την κλιματική αλλαγή

Η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί μέσα από την συνεργασία δύο Δ/νσεων (ΠΕΧΩΣ & ΔΑΟ) το έργο LIFE: Adapt2Clima που μελετά την προσαρμογή του γεωργικού τομέα τριών νησιών της Μεσογείου (Κρήτης, Κύπρου, Σικελίας) στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο έργο «LIFE: Adapt2Clima» για την κλιματική αλλαγή

Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ισπανία, με σκοπό την ενημέρωση την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την παρουσίαση των καλών πρακτικών και πρωτοβουλιών ολιστικής προσέγγισης, με ενεργοποίηση και συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων (Υπουργείο, Περιφέρεια, Πανεπιστημιακά – Ερευνητικά Ιδρύματα, Οργανώσεις Αγροτών, Επιχειρήσεις Αγροτών, Γεωργικοί Σύμβουλοι, ΜΚΟ, κ.λ.π).

Ειδικότερα κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου αρχικά στην Μαδρίτη πραγματοποιήθηκαν από στελέχη του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσιάσεις για :

  • Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή,
  • Τις Προβλέψεις και τα προτεινόμενα μέτρα στο υποτομέα της Γεωργίας καθώς και
    άλλων 2 σχετικών έργων LIFE (Agriadapt, SHARA)

Στην συνέχεια σε workshop που διοργανώθηκε από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας του Πολυτεχνείου της Μαδρίτης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών τόσο σε σχέση με τα μέτρα περιορισμού των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά την καλλιεργητική διαδικασία, όσο και της μεθοδολογίας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης των παραγωγικών φορέων για την υιοθέτηση των μέτρων προσαρμογής σε σχέση με την ορθολογικότερη διαχείριση του νερού και του περιορισμού της χρήσης των λιπασμάτων.

Τέλος ακολούθησαν δύο επισκέψεις στο πεδίο (ελαιώνες) στην ευρύτερη περιοχή της Ανδαλουσίας όπου επικρατούν ιδιαίτερα ξηροθερμικές συνθήκες (Μ.Ο ετήσιας βροχόπτωσης τα 200 – 250 mm).

Η πρώτη επίσκεψη στην περιοχή της Almeria αφορούσε σε μια καθετοποιημένη οικογενειακή φάρμα (160ha) που εφάρμοζε βιολογική γεωργία σε ελαιοκαλλιέργεια, διέθετε ελαιουργείο, τυποποιητήριο – εκθετήριο και ταβέρνα και είχε περιορισμένη εξαγωγική δραστηριότητα.

JaenΗ δεύτερη επίσκεψη στην περιοχή της Jaen, αφορούσε σε μια καθετοποιημένη εκμετάλλευση (1.800 ha) που διέθετε 2 ελαιουργεία και τυποποιητήριο για εξαγωγική και μόνο δραστηριότητα. Στην εκμετάλλευση εφαρμόζονταν τρείς διαφορετικοί τύποι καλλιέργειας (ολοκληρωμένη διαχείριση, βιολογική και βιοδυναμική γεωργία) σε αντίστοιχα τμήματα της συνολικής εκμετάλλευσης.

Και στις δύο εκμεταλλεύσεις στην παραγωγική διαδικασία είχαν υιοθετηθεί μέτρα για την εξοικονόμηση του νερού και του περιορισμού των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, όπως τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας για τον εκσυγχρονισμό της άρδευσης καθώς και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας με την χρήση φωτοβολταικών panels. Επίσης παράγονταν κόμποστ από τα υπολείμματα των ελαιοτριβείων και εφαρμόζονταν διάφορα πειράματα για την βελτιστοποίηση της θρέψης των ελαιόδεντρων.

Στο σεμινάριο το οποίο οργανώθηκε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο ως συντονιστής του έργου, συμμετείχαν εκτός από την Ευγενία Στυλιανού, προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και αναπληρώτρια συντονίστρια του Αγροδιατροφικού τομέα της RIS3Crete ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης, εκπρόσωποι και των άλλων εταίρων (Ινστιτούτο Αγροτικών Ερευνών Κύπρου, Περιφέρεια Σικελίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Ινστιτούτο Βιομετεωρολογίας του Εθνικού Ινστιτούτο Έρευνας της Φλωρεντίας).