Συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Αγκουσελιανών στο διεθνές περιβαλλοντικό δίκτυο «Οικολογικά σχολεία»

Οι μαθητές / τριες του Δημοτικού Σχολείου Αγκουσελιανών συμμετείχαν φέτος στο δίκτυο περιβαλλοντικών σχολείων με τίτλο «Οικολογικά σχολεία». Πρόκειται για ένα διεθνές δίκτυο, που ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1995 και απευθύνεται σε σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων. Εθνικός χειριστής του Προγράμματος για την Ελλάδα είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η αλλαγή στάσης των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των δράσεων, ώστε τα σχολεία να γίνουν κοινότητες αειφορικής συμβίωσης σε παιδαγωγικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται με την διαμόρφωση και την εφαρμογή του «Οικοκώδικα» (ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς), καθώς και την εφαρμογή ενός Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης (αφορά τον περιβάλλοντα σχολικό χώρο και την μετατροπή του σε καθαρό, όμορφο, ανθρώπινο και φιλικό).

Το σχολείο λοιπόν επέλεξε ως θέμα την ενέργεια. Τα παιδιά όλων των τάξεων συγκρότησαν μία περιβαλλοντική επιτροπή που συντόνιζε την όλη διαδικασία. Έπειτα, υλοποιήθηκε έρευνα στον χώρο του σχολείου σχετικά με το επίπεδο κατανάλωσης του ρεύματος. Στη συνέχεια, έλαβαν χώρα ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις σχετικά με την ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών σε ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Τα παιδιά έφτιαξαν εικαστικές δημιουργίες και σχεδίασαν εκπαιδευτικά παιχνίδια μέσα από τα οποία έμαθαν με βιωματικό τρόπο για το φετινό θέμα.

Οι δράσεις ολοκληρώθηκαν με τη δημιουργία του οικοκώδικα. Τα παιδιά ευχαριστήθηκαν πολύ όλη τη διαδικασία, έμαθαν με παιγνιώδη τρόπο και μάλιστα συνεργάστηκαν αρμονικά σε διατμηματικό επίπεδο. Δείτε στο παρακάτω βίντεο τον οικοκώδικά μας!