ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Συμμετοχή του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ σε διακρατική συνάντηση στη ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ για το ευρωπαϊκό σχέδιο «VAMOS»

sdr

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ συμμετείχε στην προγραμματισμένη διακρατική συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου VAMOS, από τους εταίρους Centro Machiavelli και Cepiss, στη Φλωρεντία από τις 28 έως τις 29 Μαρτίου 2022.

Στο πλαίσιο της συνάντησης οι εταίροι του σχεδίου αξιολόγησαν την ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης. Επίσης, συζητήθηκε η γενική δομή και οι κατευθυντήριες γραμμές του οδηγού που θα αξιοποιούν οι μετανάστες με εμπειρία στη χώρα φιλοξενίας, για τους νεοεισερχόμενους μετανάστες. Επιπρόσθετα οι εταίροι του σχεδίου επισκέφτηκαν το Κέντρο Νεότητας Μεταναστών Ginger Zone-Cepiss coop στο οποίο ξεναγήθηκαν και παρουσιάστηκαν από τους υπεύθυνους του κέντρου οι επιμέρους δράσεις που υλοποιούνται. Τέλος, οι εταίροι του σχεδίου είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν με τους μετανάστες για την ωφελιμότητα του κέντρου στην διαδικασία ένταξης τους.  

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των συναντήσεων οι εταίροι του σχεδίου είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν την πορεία υλοποίησης και την ποιότητα των πνευματικών προϊόντων του έργου. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της πορείας του έργου, δόθηκαν διευκρινήσεις για την ανάπτυξη των πνευματικών προϊόντων και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων, καθώς και τα οικονομικά και διαχειριστικά στοιχεία του σχεδίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διάχυση των αποτελεσμάτων και ορίστηκαν οι άμεσοι στόχοι και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους.

Το σχέδιο «VAMOS» εντάσσεται στη δράση KA2 – Στρατηγικές συμπράξεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) για την ανάπτυξη της Καινοτομίας.

Στόχος του σχεδίου είναι η ανάπτυξη και η προσφορά ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος για μετανάστες με σκοπό την αύξηση της απασχολησιμότητάς τους στον Τριτογενή Τομέα.

Το πρόγραμμα κατάρτισης VAMOS θα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που διευκολύνουν την κοινωνική και εργασιακή ένταξη νεοεισερχόμενων μεταναστών και προσφύγων στη χώρα υποδοχής. Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο VAMOS στοχεύει στην αξιοποίηση της εμπειρίας των μεταναστών που διαμένουν ήδη κάποια χρόνια στη χώρα υποδοχής, με σκοπό την απορρόφηση σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την ένταξη και ενσωμάτωση  τους.

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν 8 εταίροι από τέσσερις χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα) με σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών σχεδίων. Επικεφαλής εταίρος του σχεδίου είναι η μη κυβερνητική οργάνωση HORUELO, με έδρα τη Μαδρίτη της Ισπανίας, ο οποίος είναι φορέας υποδοχής και εκπαίδευσης μεταναστών. Επιπρόσθετα στο σχέδιο εκτός του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ συμμετέχουν οι εταίροι: International Consulting and Mobility Agency Sociedad de Responsalidad Limitada (INCOMA /Ισπανία), Centro Machiavelli S.r.l. (Ιταλία), European Education & Learning Institute (Ελλάδα), Creative Learning Programmes Ltd CLP (Ηνωμένο Bασίλειο), Cepiss Società cooperativa (Ιταλία), Refuweegee (Ηνωμένο Βασίλειο).

Το σχέδιο ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2022 και έχει συνολική διάρκεια 30 μήνες, με συνολικό προϋπολογισμό 299.841,00 €.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.