ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Συμμετοχή του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ στην 3η διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού σχεδίου VAMOS στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+.

Την Τρίτη 29 Ιουνίου το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ συμμετείχε στην 3η συνάντηση του ευρωπαϊκού σχεδίου «VAMOS» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+. Λόγω των συνθηκών από την πανδημία COVID19 η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Το σχέδιο «VAMOS» εντάσσεται στη δράση KA2 – Στρατηγικές συμπράξεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) για την ανάπτυξη της Καινοτομίας. Στόχος του σχεδίου είναι η ανάπτυξη και η προσφορά ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος για μετανάστες με σκοπό την αύξηση της απασχόλησής τους στον Τριτογενή Τομέα. Το πρόγραμμα κατάρτισης VAMOS θα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που διευκολύνουν την κοινωνική και εργασιακή ένταξη νεοαφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων στη χώρα υποδοχής. Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο VAMOS στοχεύει στην αξιοποίηση της εμπειρίας των μεταναστών που διαμένουν ήδη κάποια χρόνια στη χώρα υποδοχής, με σκοπό την απορρόφησή τους σε θέσεις εργασίας, που σχετίζονται με την ένταξη και ενσωμάτωση νεοαφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων.

Στη συνάντηση οι εταίροι του σχεδίου είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν την πορεία υλοποίησης και την ποιότητα των πνευματικών προϊόντων του έργου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της πορείας του έργου, δόθηκαν διευκρινήσεις για την ανάπτυξη των πνευματικών προϊόντων και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων, καθώς και για τα οικονομικά και διαχειριστικά στοιχεία του σχεδίου. Τέλος, συζητήθηκε το σύστημα αξιολόγησης του σχεδίου και το πλάνο διάχυσης των αποτελεσμάτων.

Στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία ενός χάρτη ικανοτήτων για την ομαλότερη και αποτελεσματικότερη κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών στον κοινωνικό και εργασιακό ιστό στις συμμετέχουσες χώρες του σχεδίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη της πλατφόρμας αξιολόγησης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μεταναστών. Η πλατφόρμα αξιολόγησης πρόκειται να ελεγχθεί από τους εταίρους έως τα τέλη Σεπτέμβρη και θα είναι διαθέσιμη για χρήση τον Οκτώβριο του 2021.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η διάρθρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Νοεμβρίου και να ελεγχθεί από τους εταίρους του σχεδίου στα τέλη Νοεμβρίου στη Σεβίλλη της Ισπανίας, κατά την υλοποίηση του βραχύχρονου επιμορφωτικού σεμιναρίου προσωπικού (JSTE).   

Το σχέδιο ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2022 και έχει συνολική διάρκεια 30 μήνες, με συνολικό προϋπολογισμό 299.841,00 €.

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν 8 εταίροι από τέσσερις χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα) με σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών σχεδίων. Επικεφαλής εταίρος του σχεδίου είναι η μη κυβερνητική οργάνωση HORUELO, με έδρα τη Μαδρίτη της Ισπανίας, ο οποίος είναι φορέας υποδοχής και εκπαίδευσης μεταναστών.

Επιπρόσθετα στο σχέδιο εκτός του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ συμμετέχουν οι εταίροι: 1. International Consulting and Mobility Agency Sociedad de Responsalidad Limitada (Ισπανία), 2. Centro Machiavelli S.r.l. (Ιταλία), 3. European Education & Learning Institute (Ελλάδα), 4. Creative Learning Programmes Ltd CLP (Ηνωμένο Bασίλειο), 5. Cepiss Società cooperativa (Ιταλία), 6. Refuweegee (Ηνωμένο Βασίλειο).

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.