ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Συμμετοχή του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ στο διακρατικό πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Σεβίλλη για το ευρωπαϊκό σχέδιο «VAMOS» / ERASMUS+.

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ συμμετείχε στη διακρατική πιλοτική εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου VAMOS, από τον εταίρο INCOMA, στη Σεβίλλη από τις 21 έως τις 25 Νοεμβρίου 2021.

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εκπαίδευσης οι εταίροι του σχεδίου είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις ενότητες του αναλυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος που είχαν αναλάβει και κυρίως να  συζητήσουν και να αξιολογήσουν το εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάστηκε στο σύνολο του. Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων δόθηκε η δυνατότητα της  ανατροφοδότησης ώστε να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις, συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του εκπαιδευτικού υλικού. Το υλικό θα αναρτηθεί στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του σχεδίου.

Το σχέδιο «VAMOS» εντάσσεται στη δράση KA2 – Στρατηγικές συμπράξεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) για την ανάπτυξη της Καινοτομίας.

Στόχος του σχεδίου είναι η ανάπτυξη και η προσφορά ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος για μετανάστες με σκοπό την αύξηση της απασχολησιμότητάς τους στον Τριτογενή Τομέα.

Το πρόγραμμα κατάρτισης VAMOS θα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που διευκολύνουν την κοινωνική και εργασιακή ένταξη νεοαφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων στη χώρα υποδοχής. Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο VAMOS στοχεύει στην αξιοποίηση της εμπειρίας των μεταναστών που διαμένουν ήδη κάποια χρόνια στη χώρα υποδοχής, με σκοπό την απορρόφησή τους σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την ένταξη και ενσωμάτωση νεοαφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων.

Επιπρόσθετα στο πλαίσιο των συναντήσεων οι εταίροι του σχεδίου είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν την πορεία υλοποίησης και την ποιότητα των πνευματικών προϊόντων του έργου. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της πορείας του έργου, δόθηκαν διευκρινήσεις για την ανάπτυξη των πνευματικών προϊόντων και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων, καθώς και τα οικονομικά και διαχειριστικά στοιχεία του σχεδίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διάχυσης των αποτελεσμάτων και ορίστηκαν οι άμεσοι στόχοι και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους.

Το σχέδιο ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2022 και έχει συνολική διάρκεια 30 μήνες, με συνολικό προϋπολογισμό 299.841,00 €.

dav

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν 8 εταίροι από τέσσερις χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα) με σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών σχεδίων. Επικεφαλής εταίρος του σχεδίου είναι η μη κυβερνητική οργάνωση HORUELO, με έδρα τη Μαδρίτη της Ισπανίας, ο οποίος είναι φορέας υποδοχής και εκπαίδευσης μεταναστών. Επιπρόσθετα στο σχέδιο εκτός του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ συμμετέχουν οι εταίροι: International Consulting and Mobility Agency Sociedad de Responsalidad Limitada (INCOMA /Ισπανία), Centro Machiavelli S.r.l. (Ιταλία), European Education & Learning Institute (Ελλάδα), Creative Learning Programmes Ltd CLP (Ηνωμένο Bασίλειο), Cepiss Società cooperativa (Ιταλία), Refuweegee (Ηνωμένο Βασίλειο).

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.