ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα

Συνάντηση εργασίας με τους Συντονιστές των Πλατφορμών της Έξυπνης Εξειδίκευσης Κρήτης (RIS Crete) πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης, με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Γιώργου Αλεξάκη.

Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε ο Α Κύκλος Διαβούλευσης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης, οπότε και προσδιορίστηκαν οι ειδικές θεματικές περιοχές με επιχειρηματικό ενδιαφέρον για την Κρήτη, στους τομείς: Περιβάλλον-Ενέργεια, Πολιτισμός-Τουρισμός, Αγροδιατροφή. Σκοπός της συνάντησης ήταν η υποβολή νέων προτάσεων και διεκδίκηση χρηματοδότησης από το Horizon 2020 και άλλα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά πλαίσια της ΕΕ.

Ο Γιώργος Αλεξάκης παρουσίασε τη δραστηριότητα της Περιφέρειας και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υλοποιούνται στην Κρήτη και εξυπηρετούν τις προτεραιότητες της RIS CRETE, αλλά συγχρόνως και όλες τις συναφείς Ευρωπαϊκές Στρατηγικές. Παράλληλα, ανέπτυξε τις δυνατότητες και προϋποθέσεις χρηματοδότησης έργων και από Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Πλαίσια, πέρα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κρήτης και τα Εθνικά Προγράμματα.

Η Χ. Δασκαλάκη, Δ/τρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Συντονίστρια της RIS Crete, παρουσίασε τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της Διαβούλευσης του Α Κύκλου της RIS Crete, προσδιορίζοντας τις θεματικές προτεραιότητες με επιχειρηματικό ενδιαφέρον στην Κρήτη. Επίσης, η Ε. Χατζηγιάννη Δ/ντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, παρουσίασε τον τρόπο συνεργασίας για την υποβολή προτάσεων που να στοχεύουν στις θεματικές εξειδικεύσεις της RIS Crete σε σχέση με τις απαιτήσεις των διαφόρων χρηματοδοτικών πλαισίων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμα με χρήσιμες παρεμβάσεις οι: Κ. Φωτάκης Δ/τής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Ε. Στυλιανού και Α. Καρούσου (Αγροδιατροφή), Κ. Ρουσάκη και Σταύρος Καουκάκης (Γνώση), Ν. Αλεξάκης και Εμμ. Γερογιαννάκη (Πολιτισμός-Τουρισμός). Προγραμματίστηκαν οι επόμενες δράσεις συνεργασίας και συντονισμού για την υποβολή νέων προτάσεων, σε σχέση και με το νέο πρόγραμμα του Horizon για το 2018.