ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Συνάντηση συνεργασίας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου και του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Ρεθύμνου με τοπικούς φορείς

Συνάντηση συνεργασίας  της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου και του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Ρεθύμνου με τοπικούς Φορείς με θέμα: «Οι Προοπτικές και οι Δυνατότητες Ένταξης στην Τοπική Αγορά Εργασίας, της πρώτης σειράς των αποφοίτων του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) Ρεθύμνου».

H Συνάντηση Συνεργασίας συνδιοργανώνεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Ρεθύμνου και το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ρεθύμνου με σκοπό την ενημέρωση των Τοπικών Φορέων για τις προοπτικές των αποφοίτων του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου.

Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής και με την αποφοίτησή τους λαμβάνουν  Απολυτήριο Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Ειδικότητας Επιπέδου 4. Επίσης, μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία .

Η συζήτηση με τους εκπροσώπους των Τοπικών Φορέων θα έχει ως ιδιαίτερο στόχο την ευαισθητοποίηση και τη συμβολή τους στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών ένταξης στην Τοπική Αγορά Εργασίας και στη διασφάλιση της εργασίας για την πρώτη σειρά αποφοίτων του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.ΕΓΥ.Λ.)Ρεθύμνου. Επίσης, έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση του προγράμματος «Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας», μέσω του οποίου ο απόφοιτος του ΕΝ.Ν.Ε.ΓΥ.Λ. μεταβαίνει ομαλά από το Σχολείο στην Αγορά Εργασίας και αποκτά επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικό εργασιακό χώρο.