ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Συνεχίζεται η ψηφιοποίηση του Αρχείου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου

Μετά από διετή προσπάθεια και την αγαστή συνεργασία της Βιβλιοθήκης με τον Δήμο Ρεθύμνου, εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ – ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020 το έργο της ψηφιοποίησης και ανάδειξης του αρχείου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου, με Π/Υ:114.554,42 €.

Η πρόταση περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση και ανάδειξη αρχειακού υλικού, κυρίως εφημερίδων και περιοδικών, που φυλάσσονται στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου. Επίσης, θα ψηφιοποιηθεί η «Μελέτη προστασίας και αναδείξεως της παλαιάς πόλεως Ρεθύμνης», των καθηγητών Ν. Κ. Μουτσόπουλου και Γ. Δ. Ζέρβα.

Συνολικά, θα ψηφιοποιηθούν περίπου 77.500 σελίδες διαφόρων ειδών και μεγεθών, αλλά και παλαιότητας. Πρόκειται, κυρίως, για έγγραφα σε βιβλιοδετημένη μορφή αλλά και λυτά, χάρτες, σχεδιαγράμματα και φωτογραφίες.

Μετά τις εργασίες ψηφιοποίησης και ψηφιακής επεξεργασίας,

  1. θα εκσυγχρονιστεί η ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης,
  2. θα λειτουργήσει η Ψηφιακή διαδικτυακή Εκπαιδευτική Εφαρμογή της και
  3. θα πραγματοποιηθεί Ψηφιακό Διαδραστικό Χρονολόγιο της Ιστορίας της πόλης του Ρεθύμνου

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται:

• η πρόσβαση του από άτομα με ειδικές ανάγκες,
• η βελτίωση των δεξιοτήτων των χρηστών στις νέες τεχνολογίες και η κατάρτιση νέων εργαζομένων στη διαδικασία ψηφιοποίησης τεκμηρίων,
• η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρόσβασης στους «θησαυρούς» της βιβλιοθήκης από την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα, με έμφαση στις πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις της,
• η αύξηση συμμετοχής των χρηστών και της επισκεψιμότητας, με αποτέλεσμα την καλύτερη αξιοποίηση των τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης και τέλος,
• η περαιτέρω ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος του Τόπου.

Για την άψογη συνεργασία στην προώθηση του έργου αυτού ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, το Δήμαρχο μας κ. Γιώργη Μαρινάκη και τους συνεργάτες τους.

Από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου