ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Συνεδριάζει η επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρεθύμνου

Προσκαλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 , την Παρασκευή 10/12/2021 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Έκδοση Τοπική Κανονιστική Απόφαση για εφαρμογή δακτυλίου στο ιστορικό κέντρο του Ρεθύμνου κατά την περίοδο των εορτών, Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
  2. Κατάργηση της υπ’ αριθμό 28/2007 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης και έκδοση νέας σχετικά με την εφαρμογή Δακτυλίου στο Ιστορικό Κέντρο του Ρεθύμνου.
  3. Αποζημίωση ρημοτομούμενου τμήματος στο ρέμα Συνατσάκη .
  4. Αποδοχή καταβολής τιμήματος λόγω προσκύρωσης στο ΟΤ 175 της παλιάς πόλης του σχεδίου πόλεως Ρεθύμνης .
  5. Τροποποίηση της 264/2008 Τοπικής Κανονιστικής απόφασης και κατάργηση δύο θέσεων περιπτέρων.
  6. Χωροθέτηση τριών θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ πλησίον δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας .
  7. Χωροθέτηση μιας θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην οδό Μάχης Ποταμών 1
  8. Προέγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας κέντρου διασκέδασης .
  9. Γνωμοδότηση για απευθείας αγορά ακινήτων.
  10. Κοπές Δένδρων