ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου

Την Δευτέρα 05-12-2022 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου δια περιφοράς, με τα παρακάτω θέματα:

  1. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για μεταβολές των σχολικών μονάδων Δήμου Αμαρίου, Α/μιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024.
  2. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για μεταβολές των σχολικών μονάδων Δήμου Αμαρίου, Β/μιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024.
  3. Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 319/30.09.2019 Απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Αμαρίου στο Κέντρο Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφέρειας Κρήτης.