ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Συνεργασία Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. Περιφέρειας Κρήτης με την ΑΜΑΡΙ ΑΕ – ΟΤΑ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με την ΑΜΑΡΙ ΑΕ – ΟΤΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος για την επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24%/OAEΔ, ολοκλήρωσε επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας».

dav

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αμαρίου, στην Τ.Κ. Αποστόλων και το παρακολούθησαν 13 εργαζόμενοι του ΧΥΤΑ Αμαρίου.

Η θεματολογία του προγράμματος εκπαίδευσης περιελάμβανε: Εισαγωγή στην υγεία και ασφάλεια εργασίας, περιγραφή κινδύνων και μέτρα προστασίας σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), πρόληψη από κίνδυνους πυρκαγιάς και μέτρα πυροπροστασίας, μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), σήμανση ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, αναφορά σε πηγές πληροφόρησης για θέματα υγείας και ασφάλειας εργασίας και μέτρα προστασίας για εργασία σε περιορισμένους χώρους.

Επιπρόσθετα, έγινε αναφορά για τις επιπτώσεις από τη χρήση υλικών με αμίαντο, ενημέρωση για τις επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας εργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, προληπτικά μέτρα προστασίας κατά των θορύβων καθώς και για υγιεινή και ασφάλεια στις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών.

Για όλα τα παραπάνω θέματα δόθηκε εκπαιδευτικό υλικό στους συμμετέχοντες, κατά τη διάρκεια του προγράμματος σε έντυπη μορφή.

Εισηγητής του προγράμματος ήταν ο κ. Καραμπατσάκης Ηρακλής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, πιστοποιημένος εκπαιδευτής και εργαζόμενος στη Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων στα Χανιά (ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ – ΟΤΑ).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εργαζόμενοι έλαβαν τις βεβαιώσεις παρακολούθησης από τα στελέχη του ΚΕΚΑΠΕΡ, κ. Πίτερη Χαράλαμπο- Νικόλαο, Διευθυντή Κατάρτισης και κ. Νικολουδάκη Γεώργιο, οικονομικό υπεύθυνο του προγράμματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα υλοποιήθηκε προκειμένου να καλυφθούν οι διαπιστωμένες ανάγκες των εργαζομένων του ΧΥΤΑ Αμαρίου, όπως εκφράστηκαν από την Προέδρο του Δ.Σ της ΑΜΑΡΙ ΑΕ – ΟΤΑ κα Βασιλάκη Στυλιανή και τον υπεύθυνο λειτουργίας του ΧΥΤΑ κ. Βαρούχα Νικόλαο, ώστε οι εργαζόμενοι να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε αποτελεσματικά μέτρα αυτοπροστασίας και διαχείρισης κινδύνων σ’ ένα χώρο που απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες και ικανότητες από πλευράς των εργαζομένων, λόγω των αυξημένων κινδύνων που καθημερινά αντιμετωπίζουν.

Το ΚΕΚΑΠΕΡ τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει ένα σημαντικό δίκτυο συνεργασίας με φορείς της Π.Ε. Ρεθύμνου με στόχο τη διενέργεια από κοινού εκπαιδευτικών δράσεων προς όφελος των εργαζομένων και των φορέων.