ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Σύσκεψη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρεθύμνου με φορείς για την πυροπροστασία

Η πρόληψη ως βασικός παράγοντας αντιμετώπισης του κινδύνου πυρκαγιάς, ο οποίος είναι ιδιαίτερα οξυμένος κατά τους θερινούς μήνες και ο συντονισμός των αρμόδιων θεσμικών εκπροσώπων της Τ. Α. και εθελοντών πολιτών,  σε πρωτοβουλίες,  δράσεις και έργα αντιπυρικής προστασίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο κοινής σύσκεψης των Μελών του νεοσύστατου Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου Ρεθύμνης  με τους Προέδρους των Κοινοτήτων του δυτικού Ρεθύμνου (πρώην Δήμων Νικ. Φωκά και Λαππαίων) και εθελοντών.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Νικ. Φωκά υπό την προεδρεία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας & Κλιματικής Αλλαγής  κ. Γιώργου Σκορδίλη και τη συμμετοχή των Αντιδημάρχων Δ.Ρ:  Παιδείας κ. Γιώργου Γεωργαλή/ αρμόδιου για την Δ.Ε. Νικ. Φωκά, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Λελεδάκη, αρμόδιου για την Δ.Ε. Λαππαίων, του Προέδρου του Δ.Σ κ. Νίκου Αγριμάκη, του Δημοτικού Συμβούλου και Μέλους του τοπικού συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Ρεθύμνης κ. Γιάννη Λελεδάκη, του Δημοτ. Συμβούλου της Δ.Ε. Νικ. Φωκά κ. Βασίλη Γαλερού, των Προέδρων των Τ.Κ του δυτικού Ρεθύμνου, εκπροσώπων της Εθελοντικής Οργάνωσης Πολιτικής  Προστασίας του Συλλόγου Κατοίκων Τριών Μοναστηρίων και μεμονωμένων Εθελοντών που ήδη δραστηριοποιούνται στις τοπικές κοινότητες του δυτ. Ρεθύμνου.  

Στη διάρκεια της σύσκεψης έγινε ενημέρωση των συμμετεχόντων από τον αν. Προϊστάμενο Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δ.Ρ κ. Βασίλη Ποθητό, για το μέχρι σήμερα παραχθέν έργο του Τμήματος όπως είναι η χαρτογράφηση των υφιστάμενων πυροσβεστικών κρουνών και οι προτάσεις χωροθέτησης νέων, έργα  αντιπυρικής προστασίας μέσω του καθαρισμού των ερεισμάτων των δρόμων, επεμβάσεις αποκατάστασης της προσβασιμότητας  και της  διάνοιξης οδών διαφυγής σε περιαστικές δασικές περιοχές και  εστίες  πρασίνου, εγκατάσταση δύο πυροφυλακίων σε επιλεγμένες θέσεις στο Ρισβάν Μετόχι και στο Αστέρι της Κοινότητας Χαμαλευρίου καθώς και τοποθέτηση προκατασκευασμένου Οικίσκου σε δημοτικό οικόπεδο στα Τρία Μοναστήρια το οποίο στεγάζει τη δράση και τον εξοπλισμό της Εθελοντικής Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας του Συλλόγου Κατοίκων της περιοχής, κ.α. Επιπλέον, ο κ. Ποθητός ενημέρωσε τους συμμετέχοντες σχετικά με την οικονομική διαχείριση των κονδυλίων και τις επιχορηγήσεις του Τμήματος Πολ. Προστασίας.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σκορδίλης παρουσίασε τη στόχευση του Τμήματος και το σχεδιασμό του, τονίζοντας την ευελιξία προσαρμογής του σε προτάσεις και λύσεις που θα αναδύονται από τη σταθερή και συνεχή συνεργασία των αρμοδίων θεσμικών φορέων με καταξιωμένα επιστημονικά ιδρύματα και οργανισμούς, συλλογικότητες και μεμονωμένους πολίτες που προσφέρουν εθελοντικό έργο.  

Εν προκειμένω ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις σε περιοχές των Οικισμών τους που είναι ευάλωτες σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, υποδεικνύοντας στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας αγροτικούς δρόμους που με τις κατάλληλες τεχνικές επεμβάσεις θα αποτελούν οδικά δίκτυα διαφυγής και αποφυγής εγκλωβισμού των κατοίκων στον εκάστοτε  Οικισμό,  σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε ακόμη στη διάρκεια της σύσκεψης στην υλοποίηση στοχευμένων πρωτοβουλιών και δράσεων, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών σε μέτρα πρόληψης και την κατάλληλη προετοιμασία τους για την ψύχραιμη, συνετή και αποτελεσματική τους αντίδραση σε συνθήκες ακραίων φαινομένων που προκαλούνται είτε λόγω κλιματικής αλλαγής είτε από ανθρώπινη παρέμβαση.

Τέλος, επισημάνθηκε η αξία της συνδρομής των εθελοντών και ειδικά όσων λαμβάνουν σχετική με το έργο εκπαίδευση και  η αναγκαιότητα σύστασης εθελοντικής ομάδας πυροπροστασίας στο δυτικό Ρέθυμνο, η οποία δύναται είτε να λειτουργεί αυτόνομα είτε να προσχωρήσει και να ενσωματωθεί στις ήδη υπάρχουσες εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας.

Συμφωνήθηκε να προβούν οι Πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων στην προώθηση των θεμάτων που συζητήθηκαν σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, το οποίο θα συνεχίσει τις επαφές με τους αυτοδιοικητικούς εκπροσώπους των Κοινοτήτων του Δ.Ρ. προκειμένου να ενεργοποιηθούν όλοι και να συνδράμουν το κοινωφελές του έργο.