ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τα Μαθήματα Φωτογραφίας Ρεθύμνου φιλοξενούν τον Κώστα Καψιάνη

Τα Μαθήματα Φωτογραφίας Ρεθύμνου φιλοξενούν τον Κώστα Καψιάνη για να μιλήσει για την δουλειά του.

Το Σάββατο 9 Απριλίου 2016, στις 20:00, στην οδό Τσαγρή 1 στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου.

About