Ετικέτα: κεδιβιμ

Παράταση εγγραφών του προγράμματος με τίτλο «Ηγεσία στην Εκπαίδευση»

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης υλοποιεί μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Ηγεσία στην Εκπαίδευση». Το...

Έναρξη προγράμματος με τίτλο «Ηγεσία στην Εκπαίδευση»

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης υλοποιεί το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Ηγεσία στην Εκπαίδευση». Το...

Πρόγραμμα «Υποστήριξη μαθητών από διαφοροποιημένα πολιτισμικά περιβάλλοντα στο σχολείο» από το...

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης υλοποιεί το Πρόγραμμα «Υποστήριξη Μαθητών από Διαφοροποιημένα Πολιτισμικά Περιβάλλοντα στο Σχολείο».