Το έργο βελτίωσης και ανακατασκευής της Εθνικής Αντιστάσεως ξεκινά η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνου

Εργασίες βελτίωσης και ανακατασκευής της οδού Εθνικής Αντιστάσεως θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα 6 Απριλίου 2020, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης και συγκεκριμένα το οικοδομικό συνεργείο του Δήμου, με τη συνδρομή εξωτερικού συνεργάτη.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν κυρίως στο τμήμα που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Σουλίου και οδού Τομπάζη , μήκους περίπου 180 m., σε επιφάνεια 450 m2. Σημειώνεται ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΤΑ και ιδίους πόρους Δήμου Ρεθύμνου

Για την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη εκτέλεση των προγραμματισμένων έργων, δεν θα επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων στην Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020.

Ελπίζουμε στη συνεργασία των οδηγών και στην κατανόηση των περιοίκων κι επαγγελματικών της περιοχής.