Το Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένος Ρεθύμνου (master plan) του λιμανιού στο Ρέθυμνο

Το λιμάνι Ρεθύμνου κατατάσσεται μεταξύ των Λιμένων Εθνικής Σημασίας (κατηγορία Κ2) σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 831/2007 (ΦΕΚ 202/Β/2007) και εξυπηρετεί πολλαπλές χρήσεις όπως τουριστική, εμπορική, επιβατική, αλιευτική κλπ.

Η μελέτη Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένος Ρεθύμνου (master plan) συμμορφώνεται με τις οδηγίες –κατευθύνσεις και προδιαγραφές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορούν στο σύνολο των λιμένων Εθνικού Ενδιαφέροντος.

Ο σχεδιασμός στα πλαίσια του master plan περιλαμβάνει κάθε στοιχείο που απαιτείται ώστε να εξυπηρετηθεί πλήρως και σφαιρικά ο σκοπός του έργου που είναι η λιμενική και χωροταξική οργάνωση και η επιλογή δράσεων στη χερσαία ζώνη λιμένος έτσι ώστε να εξυπηρετούνται στο ακέραιο οι ανάγκες που προβλέπεται να υπάρξουν εντός της επόμενης 25ετίας. 

Στο μάστερ πλαν καθορίζονται ΕΞΙ (6) οικοδομικά τετράγωνα στα οποία χωροθετούνται οι εξής δράσεις:

  1. Οικοδομικό τετράγωνο 1 (Ο.Τ.1): στο σώμα του προσήνεμου μόλου που χωροθετούνται τρία κτίρια εξυπηρέτησης της κίνησης του Κρουαζιεροπλοίου. Το κρηπίδωμα διαπλατύνεται ώστε να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες.
  2. Οικοδομικό τετράγωνο 2 (Ο.Τ.2): στη γέννεση του προσήνεμου μώλου χωροθετούνται τα κτίρια εξυπηρέτησης Υδατοδρομίου, ελέγχου επιβατών κατά Schegen, εξυπηρέτηση ακτοπλοϊας και ελέγχου επιβατών. Προσαρμόζεται δε το Ο.Τ.2 στις απαιτήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού για τη δημιουργία χάνδακα κατά μήκος του ενετικού τοίχους. Το αμμώδες τμήμα διατρέχεται από πλατύ πεζόδρομο και θα διενεργούνται επ’ αυτού ήπιες περιβαλλοντικά δράσεις.
  3. Οικοδομικό τετράγωνο 3 (Ο.Τ.3): προβλέπονται δύο προβλήτες επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων με χαμηλά κτίσματα εντευκτιρίων συλλόγων και φύλαξης υλικών μέσων αυτών.
  4. Οικοδομικό τετράγωνο 4 (Ο.Τ.4): προβλέπται η δημιουργία χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης σε δύο επίπεδα και υπόγειες αποθήκες.
  5. Οικοδομικό τετράγωνο 5 (Ο.Τ.5): Προβλέπεται το κτιριακό συγκρότημα του τουριστικού λιμένα.
  6. Οικοδομικό τετράγωνο 6 (Ο.Τ.6): Το κτίριο ΔΕΛΦΙΝΙ στο οποίο δεν επέρχεται καμία μεταβολή.

Ήδη έχει αναρτηθεί στο site του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης η συγκεκριμένη μελέτη, της οποίας μπορεί να λάβει γνώση ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Επίσης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στην Υπηρεσία μας, υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης στα γραφεία μας και παροχής ενημέρωσης για τα προβλεπόμενα στο Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο ανάπτυξης λιμένος Ρεθύμνου.    

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ.Ρ.
ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΤΣΑΛΕΔΑΚΗ