ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

To Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ συμμετείχε με επιτυχία στη διαδικτυακή συνάντηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “3D Printing in VET”

To Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «3D Printing in VET» (Τρισδιάστατη Εκτύπωση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση), συμμετείχε στη διαδικτυακή συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2020.

Αντικείμενο της συνάντησης αυτής ήταν η προσαρμογή και η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος κατάρτισης των εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Τρισδιάστατη Εκτύπωση. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι του σχεδίου συζήτησαν και τη δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας στην οποία οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές θα μπορούν να παρακολουθήσουν εξ’ αποστάσεως το πρόγραμμα μαθημάτων. 

Στόχος του έργου «Τρισδιάστατη εκτύπωση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (3D Printing in VET)» είναι η εισαγωγή και η χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας των υφιστάμενων πρακτικών κατάρτισης και η προώθηση της κατάρτισης των εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στη χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης σε διάφορα μαθήματα, που διδάσκονται σε ΕΠΑΛ, ΙΕΚ και ΚΔΒΜ.

Στο έργο “3D Printing in VET” συμμετέχουν οκτώ εταίροι από έξι χώρες. Ειδικότερα, από την Ελλάδα συμμετέχουν:  το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ως επικεφαλής εταίρος και το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΕLI), το KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE (KIT – Γερμανία), το CENTRO INTERNAZIONAL PER LA PROMOZIONE DELL’ EDUCAZIONE E LOSVILUPPO ASSOCIAZIONE (CEIPES – Ιταλία), το Escola Tecnica de Imagem e Comunicacao Aplicada (ETIC – Πορτογαλία), το UNIVERSITA TELEMATICA INTERNAZIONALE (UNINETTUNO – Ιταλία), το WYZSZA SZKOLA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE (WSEI – Πολωνία) και το INERCIA DIGITAL SL (INERCIA – Ισπανία).

Τον Φεβρουάριο του 2021, το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, θα οργανώσει το πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο οποίο θα λάβουν μέρος εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί από τους συμμετέχοντες εταίρους.

Το έργο  συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ και υλοποιείται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων του τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 Εθνική Μονάδα παρακολούθησης του σχεδίου είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Στην παρούσα φάση το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ως Εθνική Αρχή παρακολούθησης του προγράμματος Erasmus+, αξιολογώντας την ενδιάμεση έκθεση, που υποβλήθηκε από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ως επικεφαλής εταίρος του σχεδίου στις 31/10/2020, ενέκρινε τη μέχρι σήμερα πορεία του έργου και τη συνέχιση της χρηματοδότησής του. Το έργο ολοκληρώνεται στις 31/10/2021 με την υποβολή της τελικής έκθεσης του σχεδίου και την τελική αξιολόγησή του.    

Στη διαδικτυακή συνάντηση από πλευράς του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ συμμετείχαν οι: κ. Χαράλαμπος-Νικόλαος Πίτερης, και η κα Δήμητρα Τσεκούρα, ενώ από το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης (ΕΕLI), η κα Ροδοπούλου Καλλιόπη και η κα Ζερβάκη Γεωργία.