Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Επιμέλεια
Λουλούδης Ηλίας
Μαθηματικός, Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 και 2016-2017 ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α΄, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα γιατην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και ΦΕΚ: 995/29-05-2015 Τ Β΄.

Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016 θα είναι οι πρώτοι που θα εξεταστούν σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το νέο σύστημα.

Ομάδες Προσανατολισμού

Οι Ομάδες Προσανατολισμού από τις οποίες ο κάθε μαθητής επιλέγει μόνο μία είναι οι παρακάτω :
1η Ανθρωπιστικών Σπουδών
2η Θετικών Σπουδών
3η Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Επιστημονικά Πεδία

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες της Εκπαίδευσης
5ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα ή δύο Επιστημονικά Πεδία εκ των τριών που τους επιτρέπει κάθε Ομάδα Προσανατολισμού, με βάση το ένα μάθημα ή τα δύο μαθήματα που έχουν επιλέξει πέραν των τριών βασικών μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού για να ανοίξουν τα αντίστοιχα Επιστημονικά Πεδία.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το Ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελείται από 32 ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διαμορφώνεται ως εξής:
Μαθήματα Γενικής Παιδείας. Τα κοινά μαθήματα που διδάσκονται όλοι οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου, είναι εννέα με 15 ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας συνολικά.
Μάθημα Επιλογής. Ο μαθητής διδάσκεται ένα μάθημα με 2 ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας το οποίο επιλέγει.
Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι πέντε με 15 ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας συνολικά αλλά ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα.

Πρόσβαση

Ο κάθε μαθητής μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα επιστημονικό πεδίο με την εξέτασή του σε τέσσερα μαθήματα και σε δύο επιστημονικά πεδία με την εξέτασή του σε ένα επιπλέον μάθημα, δηλαδή σε πέντε μαθήματα, όπως περιγράφονται στους επόμενους πίνακες με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας.

Η ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Παιδεία για το σχολικό έτος 2015-2016, βρίσκονται στον ιστότοπο του υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr.

Εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή και να καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση τα επόμενα:
Α. Η εξεταστέα ύλη στα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού.
Β. Ο τρόπος υπολογισμού των συνολικών μορίων για την εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές ή στα τμήματα των ΑΕΙ-ΤΕΙ.

louloudis01

louloudis02

louloudis03

louloudis04