ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Το «Πανεπιστήμιο των Ορέων» στον Δήμο Αγίου Βασιλείου

Η Αυτάρκεια, μια λέξη ταυτισμένη με την ελληνική κοινωνία από την αρχή της ιστορίας της, δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες έχει χαθεί από το λεξιλόγιο και από τον καθημερινό μας βίο.

Η Αυτάρκεια έδινε την δυνατότητα στους πολίτες να ζουν σε κοινωνία ελευθερίας και αυτορρύθμισης.

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, είναι ανάγκη να παραχθούν από εμάς τους ίδιους, τα υλικά εκείνα τα οποία καταναλώνουμε ως τροφή αλλά και εκείνα τα οποία ενδυόμεθα. Τα τελευταία 15 χρόνια το Πανεπιστήμιο των Ορέων, σε όλες τις δράσεις του, ιδιαιτέρως στα σχολεία, τονίζει στα παιδιά την ανάγκη για Αυτάρκεια. Μια αρετή που δίδει δικαιοσύνη και ευτυχία.

H εξόρμηση του Πανεπιστημίου των Ορέων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης θα γίνει την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου.

ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
κ. Ιωάννης Πυργιωτάκης, καθ. Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Παν. Κρήτης
κ. Κ. Μπατάλα, Δντρια Σχ. Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου
κ. Βαρβάρα Τερζάκη, Αποστολή Πηνελόπη Gandhi

Παιδαγωγική Παρέμβαση – Πρόγραμμα Αλληλοδιδασκαλίας μαθητών
10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.

Γυμνάσιο Κοξαρέ
Δ/ντρια κ. Θ. Θωμαδάκη
Συντονίστρια Παιδαγωγικής Ευθύνης: κ. Λ. Καλοκύρη

4ο Γυμνάσιο Ρεθύμνης
Δ/ντρια κ. Φ. Συκιώτη
Συντονίστρια Παιδαγωγικής Ευθύνης: κ. Ε. Πούλα

Θέμα Αλληλοδιδασκαλίας
– Αποστολή Πηνελόπη Gandhi, η Ιερή τέχνη της Υφαντικής
– Γεωμετρία, Τέχνη και Περιβάλλον

ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΥΓΕΙΑ – ΙΑΤΡΟΙ ΤΩΝ ΟΡΕΩΝ
Δήμαρχος Δήμου Αγ. Βασιλείου: κ. Ι. Ταταράκης
Αντιδήμαρχος Δήμου Αγ. Βασιλείου: κ. Ι. Χαραλαμπάκης
Πρ. Κοινότητας Κοξαρέ: κ. Π. Περαντωνάκης
Πρ. Πολιτιστ. Συλλ. Κοξαρέ: κ. Ε. Περαντωνάκη

Ιατρικές εξετάσεις κατοίκων της περιοχής
(10.00-15.30)

Ομάδα Οφθαλμιατρικής – κτίριο Πολιτιστ, Συλ. Κοξαρέ
Υπεύθυνος αποστολής: κ. Ιωάννης Παλλήκαρης, καθ. Οφθαλμολογίας Παν. Κρήτης

Ομάδα Γενικής Ιατρικής – κτίριο Πολιτιστ. Συλ. Κοξαρέ
Υπεύθυνος αποστολής: κ. Κ. Χλίβερος, Επιμελητής ΕΣΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΩΝ ΟΡΕΩΝ
Δήμαρχος Δήμου Αγ. Βασιλείου: κ. Ι. Ταταράκης
Αντιδήμαρχος Δήμου Αγ. Βασιλείου: κ. Ι. Χαραλαμπάκης
Πρ. Κοινότητας Κοξαρέ: κ. Π. Περαντωνάκης
Πρ. Πολιτιστ. Συλλ. Κοξαρέ: κ. Ε. Περαντωνάκη

Ανοικτή συζήτηση – 17.00 (Καφενείο στην Κοξαρέ)

Εισηγήσεις
κ. Ι. Παλλήκαρης, καθ. Οφθαλμολογίας, Παν. Κρήτης
κ. Ι. Πυργιωτάκης, καθ. Κοινων. της Εκπαίδευσης, Παν. Κρήτης
κ. Ζ. Κυπριωτάκης, καθ. Βοτανικής, Ελ.Με.Πα. Κρήτηςκ. Α. Στεφανάκης, κτηνίατρος, πρ. «ΓΕΩΤΕΕ» Κρήτης
κ. Κ. Μπατάλα, Δντρια Σχ. Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου
κ. Μ. Σταυριδάκη. Δντρια Γυμνασίου Συβρίτου Ρεθύμνης
κ. Β. Τερζάκη, Αποστολή Πηνελόπη Gandh