Το Σάββατο 20 Απριλίου, η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου

Σχετικά με την παρέμβαση καθαρισμού του κιβωτιοειδούς αγωγού στο Ρέμα Συνατσάκη και την αποκατάσταση του δικτύου αποχέτευσης και ύδρευσης η ΔΕΥΑΡ ενημερώνει ότι, στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου οι εργασίες αποκατάστασης θα ολοκληρωθούν έως το Σάββατο 20 Απριλίου και θα δοθεί προς ήπια κυκλοφορία οχημάτων.

Οι εργασίες πλήρους αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης θα ολοκληρωθούν μετά το Πάσχα.

Στην οδό Παπαδάκη η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί μετά την Κυριακή 21 Απριλίου.