Τον Μάρτη αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή του υβριδικού σταθμού στο Φράγμα Ποταμών

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες για την έναρξη κατασκευής του μεγάλου υβριδικού έργου παραγωγής ενέργειας στο Φράγμα Ποταμών.

Φράγμα των Ποταμών Αμαρίου

Όπως επιβεβαιώνει ο ΟΑΚ, η εταιρεία ΤΕΡΝΑ έχει υποβάλει προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκειμένου να λάβει τις σχετικές εγκρίσεις και να ξεκινήσει το έργο.

Συγκεκριμένα απαιτούνται συνολικά 25 εγκρίσεις από αντίστοιχες υπηρεσίες ενώ στο τέλος θα αποφανθεί και η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης.

Υπολογίζεται, πάντως, ότι η 1η Μαρτίου 2017 θα είναι η ημέρα εγκατάστασης της εταιρείας στο Φράγμα Ποταμών για να ξεκινήσει η κατασκευή του υβριδικού σταθμού, επένδυση που ξεπερνά τα 240 εκατομμύρια ευρώ και γίνεται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα θα παράγεται ενέργεια εγγυημένης ισχύος 50 MW, στο Φράγμα Ποταμών όπου θα εγκατασταθούν τρεις αναστρέψιμες μονάδες των 25 MW και 10 αντλίες των 3,20 MW.

Ο Υβριδικός Σταθμός περιλαμβάνει και δύο αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 81 MW, στις κορυφές Φρούδια – Λυγιάς και Τρούλα της ανατολικής Κρήτης. δικτύου του νησιού.

Η αξία της επένδυσης ξεπερνά τα 240 εκατ. ευρώ, με προφανή αναπτυξιακά αποτελέσματα, ειδικά υπό την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 70% της συνολικής αξίας της επένδυσης αποτελεί εγχώρια προστιθέμενη αξία, όπως λέει η ΤΕΡΝΑ και ο ΟΑΚ.

Μάλιστα κατά την τετραετή περίοδο κατασκευής θα δημιουργηθούν περίπου 800 θέσεις εργασίας, ενώ περίπου 30 μόνιμες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν κατά την περίοδο λειτουργίας.

Σημαντικά οφέλη από την επένδυση θα έχει και η Τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς σε ετήσια βάση θα της αποδίδεται ποσό της τάξης των 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ υπερδιπλάσιο θα είναι το ποσό που θα καταλήγει ετησίως στον ΟΑΚ!

Το έργο έχει λάβει ήδη άδεια παραγωγής, καθώς και μία σειρά από απαραίτητες αδειοδοτήσεις, όπως η έγκριση σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή, το ΔΕΔΔΗΕ, και πλέον μένει η τελική και πιο κρίσιμη που θα προκύψει ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης που θα γίνει επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του συνολικού έργου.