ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΤΣΑΛΕΔΑΚΗ

Τοπική Αυτοδιοίκηση, πολίτες και δασικοί χάρτες

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών του Νομού Ρεθύμνης ενώ ολοκληρώθηκε κατέστησε τις περιουσίες των πολιτών δάση του Αμαζονίου στη μεγαλύτερη έκτασης τους. Χρωματισμένες αλλά δεσμευμένες περιοχές ως δασικές στερούν ιδιωτικές περιουσίες, ενώ επιβαρύνουν οικονομικά και με γραφειοκρατικά βάρη εν καιρών κορονοϊού τους περισσότερους.

Με έλλειψη σωστής αποτύπωσης και εκτίμησης διοικητικών υφισταμένων πράξεων, το 60% της έκτασης του Νομού μας που είναι δασικές παρουσιάζει αδυναμία στο να οικοδομηθεί ,να μεταβιβαστεί,να αξιοποιηθεί μέσω γεωργοκτηνοτροφικών επιδοτήσεων.Ο σκοπός για τον οποίο καταρτίστηκαν  οι χάρτες θα εξυπηρετούσε την ευνομούμενη κοινωνία μας στη χαρτογράφησή  ,διευκόλυνση,οργάνωση της αναπτυξιακά .

Η συνεργασία στην προσπάθεια διατύπωσης αντιρρήσεων απαιτεί στενή συνεργασία και υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που πρόθυμα ανταποκρίνεται .Και αυτή η δυσκολία θέλει ομοψυχία ,αλληλοϋποστήριξη και όχι εφησυχασμό από τους πολίτες που θα πρέπει κάτω από τηρούμενα μέτρα προστασίας να έλθει σε πέρας   μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα . Φρόνιμο θα ήταν να παραταθεί σεβόμενο το χρονικό αυτό διάστημα την ιδιαιτερότητα της περιόδου που διανύουμε .  

Η Τοπική  Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού  είναι σε  συνεργασία  με το τοπικό γραφείο της Τοπικής Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνης για το φλέγον αυτό θέμα ενώ ήδη η διάχυση της πληροφορίας του υπαρκτού προβλήματος που θέτουν οι δασικοί χάρτες έχει φτάσει στους  Προέδρους των Τοπικών Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου μας από τον ίδιο το Δήμαρχο μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους δημότες μας.

Ήδη η συνεργασία Δήμου και  γραφείου της Τοπικής Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνης στην εκτύπωση  έντυπων  οδηγιών  σχετικών  των  κινήσεων  που θα πρέπει μεθοδικά να γίνουν από τους ιδιοκτήτες  για τον  εντοπισμό ιδιοκτησιών και ενστάσεων  ,είναι πολύ θετική εξέλιξη   .Για την συγκρότηση φακέλου ενστάσεων χρήσιμα στοιχεία κρίνεται ότι θα αποτελέσουν  όλες οι  νόμιμες διοικητικές πράξεις που υπάρχουν και αφορούν την ιδιοκτησία όπως εκδοθείσες οικοδομικές άδειες ,συμβόλαια ιδιοκτησίας ή όμορων αγροτεμαχίων ,επιδοτήσεις ή στοιχειό  κρατικών επιχορηγήσεων ,ιστορικά στοιχεία περιοχής ,σχεδιαγράμματα ανταλλαξίμων-διανομών.

Το ψηφιοποιημένο αρχείο  των  οικοδομικών  αδειών  της Υπηρεσίας Δόμησης θα μπορεί να συμβάλλει στην ανεύρεση των οικοδομικών αδειών,συντομεύοντας  σε χρόνο και ταλαιπωρία των δημοτών που θα συμμετέχουν στην διαδικασία. Ανατρέχοντας στο φάκελο αρχείου της θα μπορούν να ανευρεθούν τυχών άδειες δασαρχείου και άλλων εγκρίσεων. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τα αρχεία φακέλων επιδοτήσεων γεωργικών  και κτηνοτροφικών από Υπηρεσίες όπως Διεύθυνση Γεωργίας και ΟΠΕΚΕΠΕ ή την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνης. Και σε αυτό στέκομαι, διότι συμβαίνει συχνά οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι συντοπίτες μας από παλιά να μην έχουν διατηρήσει  αντίγραφα όλων των παραπάνω πράξεων, ή να μην διαθέτουν καν τίτλους ιδιοκτησίας όπως συχνά συμβαίνει εδώ στην Κρήτη.

Οι παραπάνω  προαναφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει με συντονισμένες  προσπάθειες να συμβάλλουν στην απλούστευση των διαδικασιών της γραφειοκρατίας  εξυπηρετώντας  τους πολίτες με οργανωμένες προκαθορισμένες συναντήσεις ατομικές, ώρες και μέρες εξυπηρέτησης κοινού. Παράλληλα ο Δήμος ανταποκρίνεται θετικά στο να συμβάλλει μέσω των μηχανικών των Υπηρεσιών Δόμησης και Τεχνικής Υπηρεσίας του στον εντοπισμό των προβληματικών περιοχών σε δημοτικές ενότητες προκειμένου όλοι οι δημότες να εξετάσουν τις ιδιωτικές περιουσίες τους.

Τα παράβολα που προβλέπει η διαδικασία ενστάσεων ξεφεύγει λογικής και προτείνεται να αναμορφωθεί η τιμή τους, όχι βάσει των εκτάσεων που εντοπίζονται δασικές αλλά με μείωση κλιμακωτή που να συνάδει όλων των  ιδιοκτησιακά οικονομικοκοινωνικών κριτηρίων της παρούσας στιγμής  .Επίσης η  Επιτροπή αντιρρήσεων σε κάθε δημοτική ενότητα θα μπορούσε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξεκαθαρίσει εξετάζοντας  ενστάσεις που αποδεικνύονται εύκολα ως  μη δασικές βάσει νόμιμων διοικητικών πράξεων αποσυμφορίζοντας τη διαδικασία .

Όχι  στις φωνές απόσυρσης των χαρτών αλλά ακριβέστερη αποτύπωση ,εντοπισμό και διόρθωση των χαρακτηρισμών περιοχών  τους που θα σέβεται τον τίτλο ιδιοκτησίας,τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες ,την ιστορικότητα της ευρύτερης περιοχής ,το ανάγλυφο ,τις διανομές κληροτεμαχίων και τελικά αποφάσεις του ίδιου του Κράτους.Πρέπει να προχωρήσουμε στην οργανωμένη χωροθετημένα χαρτογράφηση  και αποτυπωμένη εικόνα της υπαίθρου μας προστατεύοντας την    παράλληλα σεβόμενοι και το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη δασική νομοθεσία . Tούτη την ώρα η ορθή σκέψη που θα πρέπει να επικρατήσει είναι όχι ολιγωρία των πολιτών αλλά  ψυχραιμία και υπευθυνότητα για οργανωμένα, χωροθετημένη γη με διακριτά όρια, έκταση και χαρακτηρισμό καλλιέργειας  πρεσβεύοντας και την  προστασία του περιβάλλοντος  πάντα σεβόμενοι το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Ειρήνη Κουτσαλεδάκη
Πρόεδρος Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης
Δημοτική σύμβουλος –Πολιτικός μηχανικός